Erucastrum, schijnraket

fam. Brassicaceae

1a larve een made; mijn geheel of gedeeltelijk onder- of bovenzijdig => 2

1b larve met gechitiniseerde kop; mijn voldiep => 3

1c gallen etc => 100

2a frass poederfijn, in donkergroene wolken in uithoeken van de mijn, vaak pas te zien na openen van de mijn: Scaptomyza flava

2b frass in zwarte sliertjes: Liriomyza xanthocera

3a larve met borst- én buikpoten; oudere larven leven vrij aan de onderzijde van het blad: Plutella xylostella

3b larve zonder buikpoten, mineert levenslang => 4

4a larve met borstpoten: Phyllotreta nemorum

4b larve pootloos: Ceutorhynchus minutus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis, chalibaeus

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura napi; Gephyraulus raphanistri

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora erucastri

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110c Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Erucastrum, dogmustard

fam. Brassicaceae

1a larva a maggot; mine partly or entirely upper- or lower-surface => 2

1b larva with chitinised head; mine full depth => 3

1c galls, etc => 100

2a frass powdery, in dark green clouds in corners of the mine, often visibly only after the mine has been opened: Scaptomyza flava

2b frass in black strings: Liriomyza xanthocera

3a larva with prolegs; older larvae live free at the underside of the leaf: Plutella xylostella

3b no prolegs; larvae mine all their life => 4

4a larva with thoracic legs: Phyllotreta nemorum

4b larva without legs: Ceutorhynchus minutus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis, chalibaeus

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura napi; Gephyraulus raphanistri

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora erucastri

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110c Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

30/07/2016