Hirschfeldia, grijze mosterd

fam. Brassicaceae

1a wittige of vlekkerige onregelmatig begrensde blaas bovenop de hoofdnerf => 2

1b boven- of onderzijdige gangmijn => 3

1c voldiepe blaas- of gangmijn (niet geassocieerd met nervatuur) => 5

1d gallen etc => 100

2a frass poederfijn, in groene wolken: Scaptomyza flava

2b frass in zwarte brokjes of sliertjes: Liriomyza xanthocera

3a verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in verspreide korrels: Chromatomyia horticola

3b verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes => 4

4a mijn veervormig vertakt, hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

4b gangen niet geassocieerd met de nervatuur: Liriomyza brassicae

5a mijn klein (< 1 cm), vaak onregelmatig; frass in korrels; larve, met buikpoten, leeft later vrij => 6

5b mijn > 1 cm, frass verkleefd; larve, zonder buikpoten, blijft tot de verpopping in de mijn => 7

6a mijn bevat een beetje spinsel; vrijlevende larve tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia incertana

6b mijn bevat geen spinsel; vrijlevende larve aan de bladonderzijde: Plutella xylostella

7a frass in draadstukjes; mijn onregelmatig-gangachtig; larve zonder borstpoten: Ceutorhynchus minutus

7b frass in klompjes; mijn onregelmatig-blazig; larve met borstpoten: Phyllotreta nemorum

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus chalibaeus

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: >Erysiphe cruciferarum; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora erucastri

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Plasmodiophoromycota: Plasmodiophora brassicae

Niet in de tabel opgenomen: Ceutorhynchus pallidactylus

Hirschfeldia, hoary mustard

fam. Brassicaceae

1a whitish or mottled, irregular blotch overlying the midrib => 2

1b upper- or lower-surface corridor => 3

1c full depth corridor or blotch (not associated with the leaf venation) => 5

1d gallen etc => 100

2a frass powdery, in green clouds: Scaptomyza flava

2b frass in back grains or strings: Liriomyza xanthocera

3a pupation within the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber; frass in discrete granules: Chromatomyia horticola

3b pupation outside the mine; frass in strings => 4

4a mine pinnately branched, main branch overlying the midrib: Liriomyza strigata

4b mine not associated with the leaf venation: Liriomyza brassicae

5a miine small (< 1 cm), often irregular; frass in granules; larva, with prolegs, later lives free => 6

5b mijn > 1 cm, frass in strings or lumps; larva, without prolegs, remains in the mine all its life => 7

6a mine contains a little silk; free living larvae among spun leaves: Cnephasia incertana

6b mine contains no silk; free living larvae at the leaf underside: Plutella xylostella

7a frass in thread fragments; mine an untidy corridor; larva without thoracic feet: Ceutorhynchus minutus

7b frass in lumps; mine an irregular blotch; larva with thoracic feet: Phyllotreta nemorum

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus chalibaeus

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: >Erysiphe cruciferarum; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora erucastri

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Plasmodiophoromycota: Plasmodiophora brassicae

Not included in the key: Ceutorhynchus pallidactylus

26/10/2015