Iberis, scheefbloem

fam. Brassicaceae

1a veervormig vertakte gangmijn, hoofd- en zijtakken bovenop de hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

1b blaasmijn, of weinig, niet veervormig vertakte, gangmijn; mijn niet bepaald door de bladnervatuur => 2

1c gallen etc => 100

2a larve een made; mijn geheel of gedeeltelijk onder- of bovenzijdig => 3

2b larve met gechitiniseerde kop; mijn voldiep => 5

3a gangmijn van begin tot eind: Chromatomyia horticola

3b blaasmijn, eventueel beginnend met een gang => 4

4a frass poederfijn, in donkergroene wolken in uithoeken van de mijn, vaak pas te zien na openen van de mijn: Scaptomyza flava

4b frass in zwarte sliertjes: Liriomyza xanthocera

5a larve met borst- én buikpoten; oudere larven leven vrij => 6

5b larve zonder buikpoten, mineert levenslang => 7

6a larve bleek; oudere larven leven aan de onderzijde van het blad: Plutella xylostella

6b larve donker; oudere larven tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia asseclana

7a larve met borstpoten: Phyllotreta nemorum

7b larve pootloos: Ceutorhynchus minutus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Heeroderidae: Heterodera cruciferae, schachtii

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae; Lipaphis pseudobrassicae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia iberidis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Hyaloperonospora iberidis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Iberis, candytuft, sweet alyssum

fam. Brassicaceae

1a pinnately branched gallery, main and side branches on top of the midrib and side veins: Liriomyza strigata

1b blotch, or little, not pinnately, branched gallery; mine not determined by the leaf venation => 2

1c galls, etc => 100

2a larva a maggot; mine partly or entirely upper- or lower-surface => 3

2b larva with chitinised head; mine full depth => 5

3a gallery from start to end: Chromatomyia horticola

3b blotch, may begin with a gallery => 4

4a frass powdery, in dark green clouds in corners of the mine, often visibly only after the mine has been opened: Scaptomyza flava

4b frass in black strings: Liriomyza xanthocera

5a larva with prolegs; older larvae live free => 6

5b no prolegs; larvae mine all their life => 7

6a larva pale; older larvae live at the underside of the leaf: Plutella xylostella

6b larva dark; older larvae among spun leaves: Cnephasia asseclana

7a larva with thoracic legs: Phyllotreta nemorum

7b larva without legs: Ceutorhynchus minutus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Heeroderidae: Heterodera cruciferae, schachtii

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae; Lipaphis pseudobrassicae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia iberidis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Hyaloperonospora iberidis

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

21/02/2017