Isatis, wede

fam. Brassicaceae

1a mijn voldiep; larve met een duidelijke kop => 2

1b mijn boven- en/of onderzijdig; larve een made => 7

1c vlekmijn; larve mineert vanuit een slakkenhuisvormig zakje: Apterona helicinella

1d gallen etc => 100

2amijn klein, < 1 cm; larve met buikpoten, leeft later vrij => 3

2b mijn > 1 cm; larve zonder buikpoten, leeft tot kort voor de verpopping in de mijn => 5

3a larve bleekgroen; oudere larve leeft onder het blad: Plutella xylostella

3b larve donkergrijs; oudere larve leeft tussen samengesponnen bladeren => 4

4a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

4b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

5a mijn in de hoofdnerf of eem dikke zijnerf, met korte uitlopers in de bladschijf: Ceutorhynchus pallidactylus

5b mijn geheel in de bladschijf => 6

6a larve pootloos; mijn een slordige gang: Ceutorhynchus minutus

6b larve met borstpoten; laatste deel van de mijn blaasachtig verwijd: Phyllotreta nemorum

7a mijn grotendeels een brede gang of slanke blaas, bovenop de hoofdnerf => 8

7b mijn niet geassocieerd met de hoofdnerf => 9

8a onregelmatige blaas met weinig, korte, uitlopers zonder duidelijke richting; frass in korte sliertjes: Liriomyza xanthocera

8b brede gang, veervormig vertakt, metr langere zijtakken; frass in langere sliertjes: Liriomyza strigata

9a gangmijn van begin tot eind => 10

9b laatste deel van de mijn blaasvormig => 11

10a frass in losse korrels; verpopping in de mijn, in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

10b frass in sliertjes; verpopping buiten de mijn: Liriomyza brassicae

11a frass in zwarte draadstukjes; mijnen in mei-juni: Liriomyza xanthocera

11b frass poederfijn, in zwart-groene wolken; mijnen in mei-october: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heeroderidae: Heterodera cruciferae, schachtii, trifolii

102 - Acari

102a Eriophyidae: Metaculus rapistri

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorrhynchus assimilis, carinatus, chalibaeus

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia nasturtii

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae; Lipaphis erysimi

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia thlaspeos, isiacae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Hyaloperonospora isatidis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Isatis, woad

fam. Brassicaceae

1a mine full depth; larva with chirinised head => 2

1b mine upper- or lower-surface; larva a maggot => 7

1c fleck mine; larva mines from a helicoidal case: Apterona helicinella

1d galls, etc => 100

2a mine small, < 1 cm; larva, with abdominal feet, later lives free => 3

2b mine > 1 cm; larva, without abdominal feet, remains in the mine till pupation => 5

3a larva pale green; older larvae live at the underside of the leaf: Plutella xylostella

3b larva dark grey; older larvae live between spun leaves => 4

10a larva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black) : Cnephasia incertana

4b pinacula black: Cnephasia asseclana

5a mine in the midrib or a thick vein, with short branches into the leaf blade: Ceutorhynchus pallidactylus

5b mine entirely in the leaf blade => 6

6a larva without feet; mine an untidy corridor: Ceutorhynchus minutus

6b larva with thoracal feet; mine a corridor the turns blotchy in the end: Phyllotreta nemorum

7a mine largely a broad corridor of slendeer blotch, positioned over the midrib => 8

7b mine nit associated with the midrib => 9

8a irregular blotch with few, short, side branches; frass in short strings: Liriomyza xanthocera

8b broad, pinnately branched corridor; side branches numerous, over the lateral veins; frass in longer strings: Liriomyza strigata

9a gallery from start to end => 10

9b narrow gallery, ending in a blotch => 11

10a frass in isolated grains; pupation within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

10b frass in strings; pupation external: Liriomyza brassicae

11a frass in black thread fragments; mines in May-June: Liriomyza xanthocera

11b frass powdery, in blackish-green clouds; mines in May-October: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heeroderidae: Heterodera cruciferae, schachtii, trifolii

102 - Acari

102a Eriophyidae: Metaculus rapistri

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorrhynchus assimilis, carinatus, chalibaeus

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia nasturtii

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae; Lipaphis erysimi

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia thlaspeos, isiacae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Hyaloperonospora isatidis

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

21/02/2017