Peltaria

fam. Brassicaceae

1a korte gangmijn, die eindigt of begint op een dikke nerf; de larve leeft hoofdzakelijk als boorder in de nerven, bladsteel of stengel => 2

1b de larve mineert niet in (soms wel bovenop!) de nerven => 3

1c gallen etc => 100

2a larve een made: Phytomyza rufipes

2b larve met gechitiniseerde kop: Ceutorhynchus pallidactylus

3a veervormig vertakte gangmijn, hoofd- en zijtakken bovenop de hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

3b blaasmijn, of weinig, niet veervormig vertakte, gangmijn; mijn niet bepaald door de bladnervatuur => 4

4a larve een made; mijn geheel of gedeeltelijk onder- of bovenzijdig =>5

4b larve met gechitiniseerde kop; mijn voldiep => 8

5a gangmijn van begin tot eind => 6

5b blaasmijn, eventueel beginnend met een gang => 7

6a verpopping in de mijn, in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg; frass in losse korrels: Chromatomyia horticola

6b verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes: Liriomyza bryoniae

7a frass poederfijn, in donkergroene wolken in uithoeken van de mijn, vaak pas te zien na openen van de mijn: Scaptomyza flava

7b frass in zwarte sliertjes: Liriomyza xanthocera

8a larve met borst- én buikpoten; oudere larven leven vrij aan de onderzijde van het blad: Plutella xylostella

8b larve zonder buikpoten, mineert levenslang => 9

9a larve met borstpoten: Phyllotreta nemorum

9b larve pootloos: Ceutorhynchus minutus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

Peltaria, garlic cress

fam. Brassicaceae

1a short gallery, that ends or begins on a thick vein; the larva essentially lives as a borer in the veins, petiole, or stem => 2

1b the larva does not mine in (though sometimes upon!) the veins => 3

1c galls, etc => 100

2a larva a maggot: Phytomyza rufipes

2b larva with chitinised head: Ceutorhynchus pallidactylus

3a pinnately branched gallery, main and side branches on top of the midrib and side veins: Liriomyza strigata

3b blotch, or little, not pinnately, branched gallery; mine not determined by the leaf venation => 4

4a larva a maggot; mine partly or entirely upper- or lower-surface =>5

4b larva with chitinised head; mine full depth => 8

5a gallery from start to end => 6

5b blotch, may begin with a gallery => 7

6a pupation within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber; frass in well-spaced grains: Chromatomyia horticola

6b pupation external; frass in strings: Liriomyza bryoniae

7a frass powdery, in dark green clouds in corners of the mine, often visibly only after the mine has been opened: Scaptomyza flava

7b frass in black strings: Liriomyza xanthocera

8a larva with prolegs; older larvae live free at the underside of the leaf: Plutella xylostella

8b no prolegs; larvae mine all their life => 9

9a larva with thoracic legs: Phyllotreta nemorum

9b larva without legs: Ceutorhynchus minutus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

26/10/2015