Butomus, zwanenbloem

fam. Butomaceae

1a wittige gangmijn in blad of bloemstengel: Hydrellia concolor

1b mijn veel dieper in het blad, of in het merg van de bloemstengel - feitelijk meer een boorgang dan een mijn => 2

1c gallen etc => 100

2a larve met gechitiniseerde kop: Bagous nodulosus

2b larve een made: Phytoliriomyza ornata

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

108 - brandschimmels

108a Doassansiaceae: Doassansia niesslii

110 - andere veroorzakers

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma butomi

Butomus, flowering rush

fam. Butomaceae

1a whitish corridor in leaf or flower stalk: Hydrellia concolor

1b mine much deeper in the tissue of the leaf, or in the pith of the flower stalk - essentially the work of a borer, rather than a miner => 2

1c galls, etc => 100

2a larva with chitinised head: Bagous nodulosus

2b larva a maggot : Phytoliriomyza ornata

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

108 - smut fungi

108a Doassansiaceae: Doassansia niesslii

110 - other causers

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma butomi

07/10/2015