Campanula*, klokje

fam. Campanulaceae

1a mijn voldiep; larve met geschitiniseerde kop => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 5

1c gallen etc => 100

2a mijnen heel klein; oudere larve leeft tussen samengesponnen bladeren => 3

2b mijnen normaal van grootte; oudere larve in een bladrol, of levenslang minerend => 4

3a pinacula kleurloos (wel zijn de de bases van de borstels zwart): Cnephasia incertana

3b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

4a langgerekte blaasmijn; alleen in het voorjaar op Campanula persicifolia: Orophia ferrugella

4b mijn, tenminste in het begin, een duidelijke gang: Orthochaetes insignis

5a dun gangetje, afdalend naar de bladsteel, vandaar naar de stengelschors: Ophiomyia eucodonus**

5b mijn groter, blijft binnen het blad => 6

6a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

6b verpopping buiten de mijn => 7

7a vertakte gangmijn, gepositioneerd boven de hoofdnerf en dikste zijnerven: Liriomyza strigata

7b geen relatie van de mijn met de nervatuur => 8

8a bovenzijdige blaasmijn, voorafgegaan door een kort smal gangetje; gewoonlijk verscheidene larven in een mijn: Amauromyza gyrans

8b gangmijn; larve solitair => 9

9a gang ondiep, wittig; frass in losse korrels: Phytomyza campanulae

9b gang dieper, groenig; frass in begindeel in parelsnoertjes: Phytomyza rapunculi

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Miarus campanulae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Dysapahis sorbi; Uroleucon rapunculoidis

105a Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

106 - Hymenoptera

106a Cynipidae: Aylax trachelii

107 - roesten

107a Coleosporiaceae: Coleosporium campanulae

107b Pucciniaceae: Puccinia campanulae, campanulae-herminii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii

109b Peronosporaceae: Peronospora corollae, erinicola

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Plasmodiophoraceae: Spongospora campanulae

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium globosum, Synchytrium vulgatum

* Incl. Symhpyandra.

** Het geslacht Campanula herbergt verscheidene soorten stemgelmineerders, die hier niet besproken worden. Het is niet uitgesloten dat ook andere Ophiomyia's soms een dergelijk gedrag vertonen.

Campanula, bellflower, bats-in-the-belfry, harebell

fam. Campanulaceae

1a mine full depth; larva with chitinised head => 2

1b mine upper- or lower-surface; larva a maggot => 5

1c galls, etc => 100

2a mine very small; older larvae live free among spun leaves => 3

2b mine of normal size; older larve either in a leaf roll, or mining all its life => 4

3a pinacula colourless (but the bases of the setae are black): Cnephasia incertana

3b pinacula black: Cnephasia asseclana

4a elongated blotch; only in spring, on Campanula persicifolia: Orophia ferrugella

4b mine, at least its first part, a definite corridor: Orthochaetes insignis

5a narrow corridor, descending to the petiole, then to the bark of the stem: Ophiomyia eucodonus**

5b mine larger, not leaving the lea => 6

6a pupation in the mine in a, usually lower-surface, pupal chambe: Chromatomyia horticola

6b pupation outside the mine => 7

7a branching corridor, positioned over the midrib and the more heavy lateral veins: Liriomyza strigata

7b no association with the leaf venation => 8

8a upper surface blotch, preceded by a short, narrow corridor; larvae usually communal: Amauromyza gyrans

8b corridor; larva solitary => 9

9a corridor shallow, whitish; frass in discrete grains: Phytomyza campanulae

9b corridor deeper, greenish; frass in the first section of the mine in pearl chains: Phytomyza rapunculi

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Miarus campanulae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Dysapahis sorbi; Uroleucon rapunculoidis

105a Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

106 - Hymenoptera

106a Cynipidae: Aylax trachelii

107a Coleosporiaceae: Coleosporium campanulae

107b Pucciniaceae: Puccinia campanulae, campanulae-herminii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii

109b Peronosporaceae: Peronospora corollae, erinicola

110 - other causers

110a Fungi, Plasmodiophoraceae: Spongospora campanulae

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium globosum, Synchytrium vulgatum

* Incl. Symhpyandra.

** Several more stem miners occur on Campanula, that are not treated here. It cannot be excluded that other Ophiomyia's now and then may behave similarly.

02/01/2017