Celtis, netelboom, zwepenboom

fam. Cannabaceae

1a blaas- of vouwmijn; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b zeer lange bovenzijdge gang, naar het eind verbreed, maar geen blaas vormend; larve een made; verpopping buiten de mijn: Agromyza trebinjensis

1c gallen etc => 100

2a larve mineert levenslang, en verpopt in de mijn: Phyllonorycter millierella

2b de oudere larve verlaat de mijn en leeft daarna in een ingerolde bladrand: Caloptilia fidella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria bezzii; Reckella celtis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe celtidis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Taphrinaceae: Taphrina celtidis

Celtis, backberry

fam. Cannabaceae

1a blotch or tentiform mine; larva with chitinised head => 2

1b very long upper-surface corridor, widened towards the end but not forming a blotch; larva a maggot: Agromyza trebinjensis

1c galls, etc => 100

2a the larva mines all its life, then pupates within the mine: Phyllonorycter millierella

2b the older larva vacates its mine, from then on living in a rolled leaf margin: Caloptilia fidella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria bezzii; Reckella celtis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe celtidis

110 - other causers

110a Fungi, Taphrinaceae: Taphrina celtidis

21/01/2016