Humulus, hop

fam. Cannabaceae

1a vlekmijn; larve mineert vanuit een zak: Coleophora violacea

1b gang- of blaasmijn; larve mineert van binnenuit => 2

1c gallen etc => 100

2a voldiepe gangmijn, bovenop de nerven, van binnen bekleed met spinsel en daardoor ondoorzichtig; vanuit de gang gaan lobbige, wel doorzichtige uitlopers het blad in: Cosmopterix zieglerella

2b mijn niet met deze combinatie van gangen en lobben => 3

3a larve met borstpoten en gechitiniseerde kop; oudere larven mineren niet meer = > 4

3b larve een made, mineert zijn hele leven => 6

4a larve met 4 paar buikpoten (naschuivers niet meegerekend): Cnephasia incertana

4b larve met 3 paar buikpoten => 5

5a driehoekig blaasmijntje in een nerfoksel; oudere larve in een omgerolde bladrand: Caloptilia fidella

5b slordige blaasmijntje zonder vaste locatie; oudere larve tussen samengesponnen bladen: Hypena proboscidalis

6a gang lang en small, over grote afstanden een nerf volgend; als de mijn oud wordt scheurt het blad daar vaak in: Agromyza igniceps

6b gang korter en breder, slingert vrij door het blad => 7

7a gang niet sterk breder wordend; verpopping in de mijn in een, gewoonlijk onderzijdige poppenwieg; zelden op deze waardplant: Chromatomyia horticola

7b gang duidelijk breder wordend; larve verlaat de mijn voor de verpopping; zeer gewoon op deze waardplant: Agromyza flaviceps

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Heteroderidae: Heterodera humuli

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Phorodon humuli

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii; Podosphaera macularis

109b Peronosporaceae: Pseudoperonospora cubensis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110b Lepidoptera, Choreutidae: Anthophila fabriciana

110c Lepidoptera, Pyralidae: Ostrinia nubilalis

Niet opgenomen in de tabel (xenophagie): Agromyza anthracina, A. reptans; Lyonetia clerkella.

Humulus, hop

fam. Cannabaceae

1a fleck mine; larva mines from a case: Coleophora violacea

1b corridor or blotch; larva mines from the inside => 2

1c galls, etc => 100

2a full depth corridor, overlying the main veins, covered at the inside with silk and therefore opaque; from the corridor broad transparant lobes enter the leaf disc: Cosmopterix zieglerella

2b not this combination of corridor and lobes => 3

3a larva with thoracic feet and a chitinised head; older larvae live free = > 4

3b larv a maggot, mines all its life => 6

4a larva with 4 pairs of abdominal prolegs: Cnephasia incertana

4b 3 pairs of abdominal prolegs => 5

5a small triangular blotch in a vein axil; older larva in a a rolled leaf margin: Caloptilia fidella

5b irregular blotch, not at a definite location; older larva between spun leaves: Hypena proboscidalis

6a corridor long and narrow, following a major vein over a long distance; when the mine gets old this often causes the leaves to tear: Agromyza igniceps

6b corridor shorter and wider, running freely through the leaf => 7

7a corridor widening only little; pupation in the mine in a, usually lower-surface, pupation chamber; rare on this host plant: Chromatomyia horticola

7b corridor strongly widening; larva leaves the mine prior to pupation; very common on this host: Agromyza flaviceps

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Heteroderidae: Heterodera humuli

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Phorodon humuli

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii; Podosphaera macularis

109b Peronosporaceae: Pseudoperonospora cubensis

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110b Lepidoptera, Choreutidae: Anthophila fabriciana

110c Lepidoptera, Pyralidae: Ostrinia nubilalis

Not included in the key (xenophagy): Agromyza anthracina, A. reptans; Lyonetia clerkella.

01/04/2017