Capparis, kappertjesplant

fam. Capparaceae

1a mijn voldiep, soms heel klein; larve met borstpoten en gechitiniseerde kop => 2

1b mijn boven- of onderzijdig, nooit opvallend klen; larve een made => 4

1c gallen etc => 100

2a mijn zeer klein; oudere larven leven vrij op het blad: Plutella xylostella

2b mijn groter; larven blijven hun hele leven mineren => 3

3a mijn hoofdzakelijk gangachtig; frass deels in sliertjes; larve zonder buikpoten: Ceutorrhynchus minutus

3b mijn geheel of gedeeltelijk een blaas; frass in grove korrels; larve met buikpoten: Selania capparidana

4a laatste deel van de mijn een grote, onregelmatige blaas, meestal bovenop de hoofdnerf: Liriomyza xanthocera

4b mijn eindigt gangachtig, of al secundaire blaas, zonder associatie met de hoofdnerf => 5

5a larve: achterspiraaculum met 3 papillen: Liriomyza brassicae

5b achterspiraculum met 7-12 papillen: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia capparis, gennadii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula taurica

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo capparis

Capparis, caper bush

fam. Capparaceae

1a mine full depth, sometimes very small; larva with thoracic feet and a sclerotised head => 2

1b mine upper- or lower-surface, never strikingly small; larva a maggot => 4

1c galls, etc => 100

2a mine tiny; older larvae live free on the leaf: Plutella xylostella

2b mine larger; larvae mine all their life => 3

3a mine largely corridor-like; frass partly in strings; larva without prolegs: Ceutorrhynchus minutus

3b mine entirely or largely a blotch; frass in coarse grains; larva with prolegs: Selania capparidana

4a last section of the mine a large, irregular blotch, usually situated over the midrib: Liriomyza xanthocera

4b mine ends as a corridor or secondary blotch, not associated with the midrib => 5

5a larva: rear spiraculum with 3 papillae: Liriomyza brassicae

5b rear spiraculum with 7-12 papillae: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia capparis, gennadii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula taurica

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo capparis

05/09/2016