Dipsacus *, kaardebol

fam. Caprifoliaceae

1a mijn groot, duidelijke gang of blaas; larve mineert tot kort voor de verpopping => 2

1b mijn klein, van onbepaalde vorm; larve mineert maar kort, leeft daarna tussen samengesponnen bladeren => 4

1c gallen etc => 100

2a blaasmijn langs bladrand, met duidelijke primaire en secundaire vraatlijnen; larve verpopt zich buiten de mijn: Agromyza dipsaci

2b gangmijn, niet gebonden aan de bladrand; geen vraatlijnen zichtbaar; puparium in het blad => 3

3a vertakte gang zonder binding met de hoofdnerf, vaak in de bladtop; omgeving van de mijn violet verkleurd: Chromatomyia succisae

3b gangetjes in de bladschijf ontspringen alle aan (het basale deel van) de hoofdnerf; geen violette verkleuring: Chromatomyia ramosa

4a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

4b pinacula zwart: Cnephasia stephensiana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aculops orlovacae; Leipothrix dipsacivagus

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis confusa

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe knautiae; Podosphaera dipsacearum

109b Peronosporaceae: Peronospora dipsaci, violacea

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium succisae

* Incl. Virga.

Dipsacus *, teasel

fam. Caprifoliaceae

1a mine large, a clear gallery or blotch; the larva mines till just before pupation => 2

1b mine small, of indefinite shape; the larva mines only briefly, then lives free among spun leaves => 4

1c galls, etc => 100

2a blotch along the leaf margin; primary and secondary feeding lines conspicuous; pupation outside the mine: Agromyza dipsaci

2b corridor, not associated with the leaf margin; no feeding lines visible; pupation inside the mine => 3

3a branched corridor, not associated with midrib or leaf base, often in the leaf tip; leaf tissue around the mine turning violet: Chromatomyia succisae

3b corridors originate from the (basal part of) the midrib; no violet discolouring: Chromatomyia ramosa

4a larva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black) : Cnephasia incertana

4b pinacula black: Cnephasia stephensiana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aculops orlovacae; Leipothrix dipsacivagus

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis confusa

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe knautiae; Podosphaera dipsacearum

109b Peronosporaceae: Peronospora dipsaci, violacea

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium succisae

* Incl. Virga.

10/11/2015