Knautia, knautia

fam. Caprifoliaceae

1a voldiepe gang- of blaasmijn; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn boven- of onderzijdig, groenig op doorzicht; larve een made => 5

1c gallen etc => 100

2a larve met buikpoten en pinacula; lichaam grijs; oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren => 3

2b larve zonder buikpoten of pinacula; lichaam geel of groen; de larve mineert levenslang => 4

3a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

3b pinacula zwart: Cnephasia stephensiana

4a grote doorzichtige, blaasmijn, met op de plek van de ovipositie een glimmend-zwart druppeltje opgedroogd secreet: Trachys troglodytes (en ? T. subglaber)

4b gangmijn; geen glimmend zwart duppeltje: cf. Apteropeda orbiculata

5a primaire blaasmijn aan de bladrand; vraatlijnen zeer duidelijk: Agromyza woerzi

5b gangmijn of secundaire blaasmijn, zonder duidelijke vraatlijnen => 6

6a gangen vanuit de hoofdnerf, of veervormig vertakte mijn op de hoofdnerf => 7

6b mijn zonder associatie met de hoofdnerf => 9

7a gangetjes in de bladschijf ontspringen alle aan (het basale deel van) de hoofdnerf: Chromatomyia ramosa

7b gang veervormig vertakt, hoofdas bovenop hoofdnerf => 8

8a puparium in de mijn: Chromatomyia scabiosarum

8b larve verlaat voor de verpopping de mijn: Liriomyza strigata

9a frass bijna ontbrekend, of enkele grote klompen aan het eind van de mijn: Aulagromyza similis

9b frass in verspreide korrels => 10

10a omgeving van de mijn intensief violet verkleurd; mijn meestal in bladtop: Chromatomyia succisae

10b omgeving van de mijn (die overal op het blad kan liggen) niet verkleurd: Chromatomyia horticola

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria squalida

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia dipsacearum

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis confusa

105b Triozidae: Trioza munda

107 - roesten

107a Pucciniacee: Aecidium succisae

108 - brandschimmels

108a Microbotryaceae: Microbotryum flosculorum, scabiosae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe knautiae; Podosphaera dipsacearum

109b Peronosporaceae: Peronospora knautiae, violacea

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium succisae

Door Palm (1989a) wordt knautia vermeld als waardplant van Agonopterix arenella. Omdat alle andere waardplanten van deze soort asteracee├źn zijn is dit vermoedelijk een incidentele waarneming.

Niet in de tabel opgenomen: Cnephasia incertana, stephensisiana; Trachys troglodytes subglaber.

Knautia, field scabious

fam. Caprifoliaceae

1a full depth corridor or blotch; larva with chitinised head => 2

1b mine upper- or lower-surface, greenish in transparancy; larva a maggot => 5

1c galls, etc => 100

2a larva with prolegs and pinacula; body grey; older larvae live free among spun leaves => 3

2b larva without prolegs or pinacula; body yellow of green; the larva mines all its life => 4

3a larva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black) : Cnephasia incertana

3b pinacula black: Cnephasia stephensiana

4a large transparant blotch; at the oviposition site a small shiny black drop of dried secretion: Trachys troglodytes (and ? T. subglaber)

4b corridor; no shiny black drop: cf. Apteropeda orbiculata

5a primary blotch at the leaf margin; feeding lines very conspicuous: Agromyza woerzi

5b corridor or secondary blotch; no feeding lines visible => 6

6a corridors radiation from the midrib, or pinnately branched and positioned over the midrib => 7

6b no association with the midrib => 9

7a corridors all arising from the basal part of the midrib: Chromatomyia ramosa

7b corridor pinnately branched and positioned over the midrib => 8

8a puparium in the mine: Chromatomyia scabiosarum

8b puparium outside the mine: Liriomyza strigata

9a frass almost absent, or a few large lumops near the endi of the mine: Aulagromyza similis

9b frass in scattered grains => 10

10a leaf tissue around the mine intensively coloured violet; mine usually in the leaf tip: Chromatomyia succisae

10b leaf tissue not discoloured; no preferred position: Chromatomyia horticola

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria squalida

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia dipsacearum

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis confusa

105b Triozidae: Trioza munda

107 - rust fungi

107a Pucciniacee: Aecidium succisae

108 - smut fungi

108a Microbotryaceae: Microbotryum flosculorum, scabiosae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe knautiae; Podosphaera dipsacearum

109b Peronosporaceae: Peronospora knautiae, violacea

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium succisae

Palm (1989a) mentions field scabious as a host plant of Agonopterix arenella. Because all other known hosts of this species are Asteraceae this observation probably is incidental.

Not included in the key: Cnephasia incertana, stephensisiana; Trachys troglodytes subglaber.

18/11/2016