Valeriana, valeriaan

fam. Caprifoliaceae

1a veervormig vertakte gangmijn bovenop hoofd- en grote zijnerven: Liriomyza strigata

1b mijn niet met de grote nerven geassocieerd => 2

1c gallen etc => 100

2a frass in korrels die ongeveer hun diameter uiteenliggen, nooit in sliertjes; mijn zeer oppervlakkig; puparium in de mijn in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

2b frass in sliertjes; larve verpopt buiten de mijn; mijn dieper: Liriomyza valerianae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia crispans, valerianae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Dysaphis brancoi

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces valerianae

109b Peronosporaceae: Peronospora valerianae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

Niet opgenomen in de tabel: Cnephasia incertana.

Valeriana, valerian

fam. Caprifoliaceae

1a pinnately branched corridor overlying the midrib and strong lateral veins: Liriomyza strigata

1b mine not associated with the strong veins => 2

1c galls, etc => 100

2a frass in grains that are about separated by their own diameter, never in strings; mine very shallow; puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

2b frass in strings; mine deeper; pupation outside the mine: Liriomyza valerianae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia crispans, valerianae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Dysaphis brancoi

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces valerianae

109b Peronosporaceae: Peronospora valerianae

Not included in the key: Cnephasia incertana.

10/11/2015