Agrostemma, bolderik, prikneus

fam. Caryophyllaceae

1a larve mineert niet alleen in de bladschijf, maar ook in bladsteel en stengel; deze ten dele uitgehold en doorschijnend: Delia echinata

1b mijn uitsluitend in de bladeren => 2

1c gallen etc => 100

2a vlekmijn; larve in een buisvormige zijden zak: Coleophora corsicella

2b geen vlekmijn => 3

3a mijn klein (< 1 cm); larve met borstporen en een gechitiniseerde kop => 4

3b mijn groter; larve een made => 5

4a pinacula kleurloos (alleen de basis van de borstels zwart): Cnephasia incertana

4b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

5a mijn wittig, met weinig (fijne, zwarte) frasskorrels; larve: achterpsiraculum stomp, met 3 duidelijke, haakvormige papillen: Amauromyza flavifrons

5b mijn groenig; frass ppoederfijn in groene wolken, vooral langs de randen van de mijn of op het eind van korte uitlopers ervan; achterspiraculum spits, papillen bijna onzichtbaar: Scaptomyza graminum

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae

109 - echte en valse meeldauwen

109aPeronosporaceae: Peronospora agrostemmatis

110 - andere veroorzakers

110f Fungi, Taphrinaceae: Taphrina githaginis

Agrostemma, corn cockle

fam. Caryophyllaceae

1a larva not only mines the leaf disc but also the petiole and stem, that become partly hollowed out and translucent: Delia echinata

1b mine exclusively in the leaf => 2

1c galls, etc => 100

2a fleck mine; larva in a tubular silken case: Coleophora corsicella

2b no fleck mine => 3

3a mine small (< 1 cm); larva with thoracal feet and a sclerotised head => 4

3b mine larger; larva a maggot => 5

4a pinacula colourless (only the base of the setae black): Cnephasia incertana

4b pinacula black: Cnephasia asseclana

5a mine whitish with few (fine, black) grains of frass; larva: rear spiraculum blunt with 3 clear, hooklike papillae: Amauromyza flavifrons

5b mine greenish; frass powdery in green clouds, mainly along the margin of the mine and in the end of short side branches; rear spiraculum acute, papillae almost invisible: Scaptomyza graminum

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae

109 - powdery and downy mildews

109aPeronosporaceae: Peronospora agrostemmatis

110 - other causers

110f Fungi, Taphrinaceae: Taphrina githaginis

16/09/2016