Arenaria *, zandmuur

fam. Caryophyllaceae

1a vlekmijn => 2

1b gang- of blaasmijn => 4

1c gal etc => 100

2a zak met een rugkiel die zich al voor het midden splitst in twee parallele kielen: Coleophora lithargyrinella

2b rugkiel, indien al aanwezig, niet gespleten => 3

3a zak ca 6 mm, achter de mond een duidelijke knik, mondhoek daardoor 30°: Coleophora chalcogrammella

3b zak ca 8 mm, geen duidelijke knik achter de mond, mondhoek 45°: Coleophora solitariella

4a larve mineert eveneens in het bovenste deel van de stengel; dit deel van de plant verwelkt: Delia echinata

4b larve alleen in de bladeren: Scaptomyza graminum

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

108 - brandschimmels

108a Glomosporiaceae: Thecaphora saponariae sensu lato

108a Microbotryaceae: Microbotryum duriaeanum, stellariae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe buhrii; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora campestris

* Incl. Eremogone.

Niet in de tabel opgenomen: Caryocolum fibigerium, alsinella; Coleophora galbulipennella, neli, nubivagella.

Arenaria *, sandwort

fam. Caryophyllaceae

1a fleck mine => 2

1b corridor or blotch => 4

1c gall, etc. => 100

2a case wirth a dorsal keel that soon, already before halfway to the end, is split into two parallel keels: Coleophora lithargyrinella

2b dorsal keel, if at all present, not divided => 3

3a case c. 6 mm; sharp bend just behind the mouth, mouth angle therefore 30°: Coleophora chalcogrammella

3b case c. 8 mm; case straight, mouth angle 45°: Coleophora solitariella

4a larva also mines the top of the stem, causing this part of the plant to wilt: Delia echinata

4b larva in the leaves only: Scaptomyza graminum

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

108 - smut fungi

108a Glomosporiaceae: Thecaphora saponariae sensu lato

108a Microbotryaceae: Microbotryum duriaeanum, stellariae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe buhrii; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora campestris

* Incl. Eremogone.

Not included in the key: Caryocolum fibigerium, alsinella; Coleophora galbulipennella, neli, nubivagella.

10/10/2016