Dianthus, anjer

fam. Caryophyllaceae

1a de larve leeft in de mijn => 2

1b de larve mineert vanuit een transportabele zak, maakt vlekmijnen => 8

1c gallen etc => 100

2a larve boort ook in het bovenste deel van de stengel, waardoor dit deel van de plant verwelkt => 3

2b larve leeft uitsluitend als bladmineerder => 5

3a larve een made, blijft hele leven in de mijn; frass in groene klonten: Delia echinata

3b larve met gechitiniseerde kop, leeft later vrij; mijn zonder frass => 4

4a larve: prothoracale plaat geelgroen met zwarte vlekken: Cacoecimorpha pronubana

4b prothoracale plaat zwart: Caryocolum vicinella

5a laatste deel van de mijn een gang of uitgesproken langgerekte blaas: Liriomyza dianthicola

5b mijn uiteindelijk een brede blaas => 6

6a frass poederfijn in groene wolken, vooral langs de randen van de mijn of op het eind van korte uitlopers ervan: Scaptomyza graminum

6b frass niet in groene wolken => 7

7a mijn bijna voldiep, hoofdzakelijk in de bladbasis; frass in verspreide klonten: Delia brunnescens

7b mijn duidelijk bovenzijdig wittig, overal in het blad, met weinig (fijne, zwarte) frasskorrels: Amauromyza flavifrons

8a mondrand duidelijk omgezet: Coleophora dianthivora

8b mondrand zonder sterke flens => 9

9a zak met donkere lengtelijnen => 10

9b geen lengtelijnen zichtbaar: Coleophora adelogrammella

10a zak ruw: Coleophora riffelensis

10b zak vrijwel glad: Coleophora musculella & nubivagella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera schachtii, trifolii

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria dianthi, paradianthi

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura dianthi

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae, ateridoi, behenis; Uromyces dianthi

108 - brandschimmels

108a Glomosporiaceae: Thecaphora saponariae

108b Microbotryaceae: Microbotryum carthusianorum, dianthorum, shykoffianum, superbum, violaceum

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe buhrii; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora dianthicola

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Capnodiales: Mycosphaerella dianthi

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110c Lepidoptera, Gelechiidae: Caryocolum leucomelanella, schleichi arenariella

Niet in de tabel opgenomen: Botanophila fugax; Liriomyza trifolii.

Dianthus, pink, carnation

fam. Caryophyllaceae

1a the larva lives within the mine => 2

1b the larva mines from a transportable case, making fleck mines => 8

1c galls, etc => 100

2a larva also bores in the top of the stem, causing this part of the plant to wilt => 3

2b larva exclusively in a leaf => 5

3a larva a maggot, remaining in the mine till pupation; frass in green lumps: Delia echinata

3b larva with chitinised head, lives later free; mine without frass => 4

4a larva: prothoracic plate yellowish green with black spots: Cacoecimorpha pronubana

4b prothoracic plate black: Caryocolum vicinella

5a final part of the mine a corrridor or very slender blotch: Liriomyza dianthicola

5b final part of the mine a broad blotch => 6

6a frass powdery, in green clouds, mainly along the sides of the mine or in the end of short side branches: Scaptomyza graminum

6b frass not in green clouds => 7

7a mine almost full depth, mostly in the leaf basis; frass in discrete grains: Delia brunnescens

7b mine clearly upper-surface, whitish, without preference for a part of the leaf; frass in few, small black grains: Amauromyza flavifrons

8a rim of mouth forming a distinct flange: Coleophora dianthivora

8b flange weak of absent => 9

9a case with dark length lines => 10

9b no length lines visible: Coleophora adelogrammella

10a case rough: Coleophora riffelensis

10b case practically smooth: Coleophora musculella & nubivagella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera schachtii, trifolii

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria dianthi, paradianthi

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura dianthi

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae, ateridoi, behenis; Uromyces dianthi

108 - smut fungi

108a Glomosporiaceae: Thecaphora saponariae

108b Microbotryaceae: Microbotryum carthusianorum, dianthorum, shykoffianum, superbum, violaceum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe buhrii; Leveillula taurica

109b Peronosporaceae: Peronospora dianthicola

110 - other causers

110a Fungi, Capnodiales: Mycosphaerella dianthi

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110c Lepidoptera, Gelechiidae: Caryocolum leucomelanella, schleichi arenariella

Not included in the key: Botanophila fugax; Liriomyza trifolii.

12/05/2017