Honckenya, zeepostelein

fam. Caryophyllaceae

1a de larve mineert het ene blad na het ander uit en verhuist door zich door de stengel heen te boren: Delia quadripila

1b de larva maakt een blaasmijn in een enkel blad:

1c gallen etc => 100

2a frass in de vorm van weinig talrijke, zwarte korreltjes: Amauromyza flavifrons

2b frass poederfijn, in groene wolken; vaak pas zichtbaar na openen van de mijn: Scaptomyza graminum

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Peronosporaceae: Peronospora honckenyae

Honckenya, sea sandwort

fam. Caryophyllaceae

1a the larva migrates from one leaf to the other by boring thorugh the stem: Delia quadripila

1b the larva makes a blotch in a single leaf => 2

1c galls, etc => 100

2a frass as not very numerous, black granules: Amauromyza flavifrons

2b frass powdery, in green clouds, often visible only after opening the mine: Scaptomyza graminum

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae

109 - powdery and downy mildews

109a Peronosporaceae: Peronospora honckenyae

29/08/2015