Saponaria, zeepkruid

fam. Caryophyllaceae

1c de larve maakt vlekmijnen, leeft een transportable zak => 2

1a larve mineert niet alleen de bladeren, maar boort ook in de stengel; planten daardoor met verwelkte top: Delia echinata

1b larve mineert alleen in de bladeren => 3

4c gallen etc. => 100

2a mondhoek ± 90°, zak staat loodrecht op het blad: Coleophora saponariella

2b mondhoek ± 30°, zak staat schuin op het blad: Coleophora nubivagella

3a frass spaarzaam, grotendeels in kleine korreltjes; blaasmijn, voorafgegaan door korte gang (vaak door de latere blaas overlopen); blaas zonder uitlopers: Amauromyza flavifrons

3b frass rijkelijk, in slierten of duidelijke brokjes; gangmijn of blaasmijn (maar dan met uitlopers) => 4

4a primaire blaasmijn met gangachtige of lobbige uitlopers: Liriomyza xanthocera

4b gangmijn (zelden een secundaire blaasmijn) => 5

5a mijn veervormig vertakt; hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

5b mijn weinig vertakt, nooit veervormig en zonder binding met hoofdnerf: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia steini

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae; Uromyces dianthi

108 - brandschimmels

108a Glomosporaceae: Thecaphora saponariae

108b Microbotryaceae: Microbotryum saponariae, violaceum

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe buhrii; Golovinomyces orontii; Leveillula taurica

Niet in de tabel opgenomen: Scaptomyza graminum.

Saponaria, soapwort

fam. Caryophyllaceae

1c larva lives in a transportable case, makes fleck mines => 2

1a larva not only mines the leaves but also bores in the stem, causing the top of the plant to wilt: Delia echinata

1b larva exclusively in the leaves => 3

1c galls, etc. => 100

2a mouth angle ± 90°, case stands perpendicular to the leaf: Coleophora saponariella

2b mouth angle ± 30°, case stands obliquely on the leaf: Coleophora nubivagella

3a frass sparingly, mostly in fine grains; mine a blotch, preceded by a short corridor (often overrun by the growing blotch); blotch without side branches: Amauromyza flavifrons

3b frass abundant, in strings or coarse grains; mine a corridor or a blotch with side branches => 4

4a primary blotch with side branches or lobes: Liriomyza xanthocera

4b corridor (rarely a secondary blotch) => 5

5a a pinnately branched corridor, its main axis overlying the midrib: Liriomyza strigata

5b corridor little branched, not pinnate, not associated with the midrib: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia steini

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae; Uromyces dianthi

108 - smut fungi

108a Glomosporaceae: Thecaphora saponariae

108b Microbotryaceae: Microbotryum saponariae, violaceum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe buhrii; Golovinomyces orontii; Leveillula taurica

Not included in the key: Scaptomyza graminum.

11/12/2015