Vaccaria, koekruid

fam. Caryophyllaceae

1a de larve mijnt een aantal bladeren uit, en verhuist van het ene blad naar het ander als stengelboorder: Delia echinata

1b de larve beperkt zich tot één blad, boort nooit in de stengel => 2

1c gallen etc => 100

2a gangmijn van begin tot eind, veervormig vertakt: Liriomyza strigata

2b uiteindelijk een blaasmijn = 3

3a frass als fijne zwarte korrels: Amauromyza flavifrons

3b frass poederfijn, in groene wolken in uithoeken van de mijn (het verdient aanbeveling de mijn te openen): Scaptomyza graminum

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae; Uromyces gypsophilae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula taurica

109bPeronosporaceae: Peronospora dianthi

Vaccaria, cow cockle, cowherb

fam. Caryophyllaceae

1a the larve mines several leaves, migrating from one leaf to the other by boring through the stem: Delia echinata

1b the larve is limited to a single leaf, never bores in the stem => 2

1c galls, etc => 100

2a corridor from start to end, pinnately branched: Liriomyza strigata

2b in the end a blotch = 3

3a frass as fine black granules: Amauromyza flavifrons

3b frass powdery, in green clouds in corners of the mine (it is advisable to open the mine): Scaptomyza graminum

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia arenariae; Uromyces gypsophilae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula taurica

109bPeronosporaceae: Peronospora dianthi

15/10/2015/p>