Cistus

fam. Cistaceae

1a vlekmijn; larve mineert vanuit een zak => 2

1b geen vlekmijn, larven niet in een zak => 8

1c gallen etc => 100

2a gaatje in de mijn zuiver rond; de larven bevestigen tijdens het eten de zak met spjnsel aan het blad. Voordat ze verder gaan bijten ze dit spinsel door, een fijne zoom van afgebeten stoppeltjes rond het gat achterlatend =>3

2b gat niet zuiver rond; zak wordt niet vastgesponnen, valt bij aanraken gemakkelijk af. Rond het gat geen zoom van spinselstoppeltjes => 5

3a soort van de Canarische Eilanden: Coleophora confluella

3b soorten van Centraal Europa en het Middellandse Zee-gebied => 4

4a zak < 10 mm, duidelijk bestaande uit 2-3 bladfragmenten, die meestal verschillend gekleurd zijn: Coleophora bilineella

4b zak groter, opbouw minder duidelijk, zak gewoonlijk eenkleurig: Coleophora helianthemella

5a gat spleetvormig of ovaal; zak elliptisch, niet bekleed met aardedeeltjes of zandkorrels: Crinopteryx familiella

5b gat meer rond; zak min of meer slakkenhuisvormig, bekleed met zandkorrels => 6

6a zak hoger dan breed: Apterona nylanderi

6b zak ongeveer even hoog als breed => 7

6c zak duidelijk lager dan breed: Apterona helicinella

7a windingen zeer vlak: Apterona gracilis

7b windingen scherp afgetekend: Apterona helicoidella

8a mijn bovenzijdig; larve en pop breed, met grote, getande anale plaat: Dicladispa testacea

8b mijn voldiep; larve slank, zonder zo'n anale plaat => 9

9a kort gangmijntje, eindigend in een ovale uitsnede: jeugdmijnen van Coleophora-soorten => 3

9b mijn begint met een lang ganggedeelte, eventueel eindigend in een korte secundaire blaas => 10

9b mijn zonder of met een kort ganggedeelte, gevolgd door eeen grote primaire blaas of vouwmijn => 12

10a gangmijn van begin tot eind: Parafomoria cistivora & P. pseudocistivora

10b eind van de mijn een secundaire blaas => 11

11a op Cistus ladanifer in Portugal, Zuid-Spanje: Paraformoria ladaniphila

11b op Cistus albidus, misschien ook incanus, aan de Middelandse Zee-kust tussen Gibraltar en Genua: Parafomoria liguricella

12a vouwmijn => 13

12b ± vlakke mijn => 14

13a verpopping in de mijn: Perittia piperatella

13b verpopping buiten de mijn: Triberta cistifoliella

14a verpopping in de mijn: Schistophila laurocistella

14b verpopping buiten de mijn => 15

15a blaas voorafgegaan door een kort gangetje: Mompha miscella

15b blaas zonder voorafgaand gangetje: Urodeta hibernella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Cistapion cyanescens; Phrissotrichum rugicolle, tubiferum

105 - Hemiptera

105a Psyllidae: Lisronia varicicosta

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii; Leveillula taurica; Oidiopsis cisti

109b Peronosporaceae: Peronospora leptoclada

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora cyrniella (onvoldoende bekend).

Cistus

fam. Cistacae

1a fleck mine; larva mines from a case => 2

1b no fleck mine, larva not in a case => 8

1c galls, etc => 100

2a hole in the mine neatly circular; while feeding the larve attaches its case with silk to the leaf. Before moving to anothher place it bites the silk, leaving a fine fringe of bitten stubbles around the rim of the hole =>3

2b hole not neatly circular; the case is not secured, therefore easily drops upon disturbance; no fringe on the rim of the hole => 5

3a species of the Canary Islands: Coleophora confluella

3b species of Central Europe and the Mediterranean Regiond => 4

4a case < 10 mm, clearly consisting of 2-3 leaf fragments that usually differ in colour: Coleophora bilineella

4b case larger, its composition less clear; case generally unicolorous: Coleophora helianthemella

5a hole slit-like or oval; case elliptic, not covered by detritus or sand grains: Crinopteryx familiella

5b hole more roundish; case more or less helicoidal, covered with sand grains => 6

6a case higher than broad: Apterona nylanderi

6b case about as high as broad => 7

6c case definitely lower than wide: Apterona helicinella

7a convolutions very shallow: Apterona gracilis

7b convoltions very distinct: Apterona helicoidella

8a mine uppersurface; larva and pupa broad, with a strikingly large, toothed anal shield: Dicladispa testacea

8b mine full depth; larva slender, anal shielf, if present, small and not toothed => 9

9a short corridor, ending in an oval excision: youth mines of Coleophora species => 3

9b mine begins with a large corridor section; final section may end in a short secondary blotch => 10

9b mine with or without a short initial corridor, followed by a large primary blotch or tentiform mine => 12

10a corridor from start to end: Parafomoria cistivora & P. pseudocistivora

10b mine ends in a secondary blotch => 11

11a on Cistus ladanifer in Portugal or southern Spain: Paraformoria ladaniphila

11b on Cistus albidus, perhaps also incanus, along the Mediterranean coast from Gibraltar to Genua: Parafomoria liguricella

12a tentiform mine => 13

12b ± flat mine => 14

13a pupation within the mine: Perittia piperatella

13b pupation outside the mine: Triberta cistifoliella

14a pupation within the mine: Schistophila laurocistella

14b pupation outside the mine => 15

15a blotch, preceded by a short corridor: Mompha miscella

15b blotch not preceded by a corridor: Urodeta hibernella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Cistapion cyanescens; Phrissotrichum rugicolle, tubiferum

105 - Hemiptera

105a Psyllidae: Lisronia varicicosta

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii; Leveillula taurica; Oidiopsis cisti

109b Peronosporaceae: Peronospora leptoclada

Not included in the key: Coleophora cyrniella (insufficiently known).

24/12/2015