Tuberaria, gestippeld zonneroosje

fam. Cistaceae

1a fijn kronkelend gangmijntje met frass in een centrale lijn: Parafomoria tingitella

1b vouwmijn: Triberta helianthemella

1c vlekmijn =>2

1d gallen etc => 100

2a de larve, die miet in een zak leeft, mineert vanuit een buis van spinsel die langs de stengel oploopt naar het blad: Scythris siccella

2b larve in een zak; geen spinselbuis => 3

3a opening in de mijn zuiver rond, langs de rand een franje van fijne stoppeltjes; zak min of meer buisvormig => 4

3b opening niet zuiver rond, geen stoppltjes; zak slakkkenhuisvormig: Apterone helicoidella

4a soort van de Canarische Eilanden: Coleophora confluella

4b soort van Centraal- en Zuid-Europa: Coleophora helianthemella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria rosalia

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Helianthemapion aciculare

105 - Hemiptera

105a Psyllidae: Lisronia varicicosta

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera helianthemi

109b Peronosporaceae: Peronospora leptoclada

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora eupreta, ochrea.

Tuberaria, spotted rock-rose

fam. Cistaceae

1a narrow tortuous gallery with frass in a central line: Parafomoria tingitella

1b tentiform mine: Triberta helianthemella

1c fleck mine =>2

1d galls, etc => 100

2a the larva, that doesn't live in a case, mines from a silken tube that descends along the stem to the ground: Scythris siccella

2b larva in a case; no silken tube => 3

3a hole in the mine neatly circular, along the rim a fringe of fine short stubbles; case more or less tubular => 4

3b hole not neatly circular, not fringe of stubbles; case helicoidal: Apterone helicoidella

4aspecies from the Canary Islands: Coleophora confluella

4b species from central and southern Europe: Coleophora helianthemella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria rosalia

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Helianthemapion aciculare

105 - Hemiptera

105a Psyllidae: Lisronia varicicosta

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera helianthemi

109b Peronosporaceae: Peronospora leptoclada

Not included in the key: Coleophora eupreta, ochrea.

26/02/2017