Cleome *, kattensnor

fam. Cleomaceae

1a larve met goed herkenbare kop; mijn althans grotendeels voldiep => 2

1b larve een made; mijn althans grotendeels onder- of bovenzijdig => 4

1c gallen etc => 100

2a larve pootloos: Ceutorhynchus minutus

2b larve met borstpoten, maar zonder buikpoten: Phyllotreta nemorum

2c larve met borst- én buikpoten => 3

3a larve: pinacula wit; oudere larve leeft vrij onder het blad, produceert daar weinig of geen spinsel: Plutella xylostella

3b pinacula zwart; oudere larve leeft vrij (boort soms in de stengel) en produceert veel spinsel: Hellula undalis

4a frass poederfijn, in groene wolken in uithoeken van de mijn: Scaptomyza flava

4b frass in zwarte sliertjes of parelsnoertjes => 5

5a veervormig vertakte gang, hoofd- en zijtakken bovenop hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

5b gang loopt onafhankelijk van de nervatuur door het blad => 6

6a larve: achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza brassicae

6b achterspiraculum met 7-12 papillen: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum; Leveillula cleomes

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

* incl. Polanisia

Cleome *, spider flower

fam. Cleomaceae

1a larva with well recognisable head; at least most of the mine full depth => 2

1b larva a maggot; mine essentually lower- or upper-surface => 4

1c galls, etc => 100

2a larva without feet: Ceutorhynchus minutus

2b larva with thoracic feet, but without prolegs: Phyllotreta nemorum

2c larva with both thoracic feet and prolegs => 3

3a larva: pinacula white; older larvae live free under the leaf, producing little or no spinning: Plutella xylostella

3b pinacula black; older larvae live free (sometimes boring in the stem), producing much silk: Hellula undalis

4a frass powdery, in green clouds in remote corners of the mine: Scaptomyza flava

4b frass in black strings or pearl chains => 5

5a corridor pinnately branched, main and side branches on top of the midrib and lateral veins: Liriomyza strigata

5b corridor running through the leaf independently of the veins => 6

6a larva: rear spiraculum with 3 papillae: Liriomyza brassicae

6b rear spiraculum with 7-12 papillae: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum; Leveillula cleomes

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

*incl. Polanisia

08/09/2015