Umbilicus*, muurnavel, venusnavel

fam. Crassulaceae

1a mijn klein; oudere larve leeft tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia incertana

1b mijn niet opvallend klein; larve mineert levenslang => 2

1c gallen etc => 100

2a mijn uiteindelijk een primaire of secundaire blaas => 3

2b mijn tot het einde toe gangachtig => 6

3a larve een made => 4

3b larve met borstpoten en gechintiseerde kop => 5

4a mijn heel ondiep, in doorzicht vrijwel niet zichtbaar; verpopping meestal binnen de mijn: Phytomyza sedicola

4b mijn diep, doorzichtig; verpopping buiten de mijn: Cheilosia semifasciata

5a blad door de mijn sterk vervormd; larve grijs: Cnephasia lineata

5b blad niet vervormd; larve geelwit: Glyphipterix umbilici

6a gang heel smal; frass in parelsnoertjes langs de gangwand; larve een made: Liriomyza umbilici

6b gang grover; frass soms in een losse centrale lijn, soms plaatselijk ontbrekend; larve met gechitiniseerde kop: Orthochaetes insignis

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Nanophyidae: Pericartiellus durieui

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia umbilici

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii

*Incl. Cotyledon.

Umbilicus*, pennywort, navelwort

fam. Crassulaceae

1a mine small; older larva free among spun leaves: Cnephasia incertana

1b mine not unusually small; larva mines all its life => 2

1c galls, etc => 100

2a mine in the end a primary or secondary blotch => 3

2b mine a corridor untill the end => 6

3a larva a maggot => 4

3b larva with thoracal feet and a sclerotised head => 5

4a mine very shallow, almost invisible in transparancy; pupation as a rule within the mine: Phytomyza sedicola

4b mine deep, transpatrant; pupation outside the mine: Cheilosia semifasciata

5a leaf strongly disfigured by the mine; larva grey: Cnephasia lineata

5b leaf not disfigured; larva pale yellow: Glyphipterix umbilici

6a corridor very narrow; frass in pearl strings; larva a maggot: Liriomyza umbilici

6b corridor coarser; frass sometimes in a loose central line, sometimes locally absent; larva with chitinised head: Orthochaetes insignis

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Nanophyidae: Pericartiellus durieui

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia umbilici

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii

*Incl. Cotyledon.

18/10/2015