Cucurbita, pompoen

fam. Cucurbitaceae

1a klein mijntje van onbestemde vorm; larve, met duidelijk kop en borstpoten, leeft later vrij tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia incertana

1b duidelijke niet bijzonder kleine gangmijn; de larve, een made, mineert levenslang => 2

1c gallen etc => 100

2a verpopping in de mijn in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg; frass in losse, wijd uiteenliggende, korrels: Chromatomyia horticola

2b verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes => 3

3a mijn veervormig vertakt, hoofd- en zijtaken bovenop hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

3b mijn weinig en onregelmatig vertakt, zonder associatie met de bladnervatuur: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cucurbitacearum, orontii; Leveillula taurica; Podosphaera xanthii

109b Peronosporaceae: Pseudoperonospora cubensis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Capnodiales: Cladosporium cucumerinum

Cucurbita, gourd

fam. Cucurbitaceae

1a small mine of indefinite shape; larva, with distinct head and feet, later lives free among spun leaves: Cnephasia incertana

1b mine a gallery, not remarkably small; the larva, a maggot, mines all its life => 2

1c galls, etc => 100

2a pupation within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber; frass in well separated grains: Chromatomyia horticola

2b pupation outside the mine; frass in strings => 3

3a mine pinnately branched, main and side veins on top of midrib and side veins: Liriomyza strigata

3b mine little, irregularly branched, not associated with the venation of the leaf: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cucurbitacearum, orontii; Leveillula taurica; Podosphaera xanthii

109b Peronosporaceae: Pseudoperonospora cubensis

110 - other causers

110a Fungi, Capnodiales: Cladosporium cucumerinum

Not included in the key: Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii.

02/05/2017