Arctostaphylos, berendruif

fam. Ericaceae

1a vlekmijn: Coleophora arctostaphyli

1b gang- en/of blaasmijn => 2

1c gallen etc => 100

2a mijn klein, met fijne frasskorrels; oudere larven leven later vrij tussen samengesponnen bladeren: Argyroploce arbutella

2b mijn veel groter; larve blijft tot kort voor de verpopping in de mijn => 3

3a een gang die eindigt op de bladsteel, of een blaas die daar ontspringt: Ectoedemia albibimaculella

3b geen associatie met de bladsteel: Epinotia nemorivaga

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria jaapi

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Wahlgreniella vaccinii

107 - roesten

107a Pucciniastraceae: Pucciniastrum sparsum

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Dermateaceae: Gloeosporium alpinum

110b Fungi, Exobasidiaceae: Exobasidium angustisporum, sydowianum, uvae-ursi

Arctostaphylos, bearberry

fam. Ericaceae

1a fleck mine: Coleophora arctostaphyli

1bcorridor and/or blotch => 2

1c galls, etc => 100

2a mine small, with fine frass grains; older larve live free among spun leaves: Argyroploce arbutella

2b mine much larger; larva mines all its life => 3

3a either a corridor that disappears in the petiole, or a blotch that originates there: Ectoedemia albibimaculella

3b no association with the petiole: Epinotia nemorivaga

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Wahlgreniella vaccinii

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria jaapi

107 - rust fungi

107a Pucciniastraceae: Pucciniastrum sparsum

110 - other causers

110a Fungi, Dermateaceae: Gloeosporium alpinum

110b Fungi, Exobasidiaceae: Exobasidium angustisporum, sydowianum, uvae-ursi

26/03/2017