ΓΈ Orthilia

Moneses, eenbloemig wintergroen

fam. Ericaceae

1a gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Coleosporiaceae: Chrysomyxa monesis

107b Pucciniastraceae: Pucciniastrum pyrolae

Orthilia, one-flowered wintergreen

fam. Ericaceae

1a galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107 - roesten

107a Coleosporiaceae: Chrysomyxa monesis

107b Pucciniastraceae: Pucciniastrum pyrolae

23/12/2016