Hippocrepis, paardenhoefklaver

fam. Fabaceae

1a vlekmijn => 2

1b grote blaasmijn => 4

1c gangmijn van begin tot eind; frass in een brede groene centrale band, met aan weerszijden fijne korreltjes: Liriomyza congesta

1d gallen etc => 100

2a zak geheel omhuld met een wit, op schuim gelijkend pallium: Coleophora valesianella

2b lapjeszak, opgebouwd uit bladfragmenten => 3

3a mondopening van de zak sterk naar opzij verschoven: Coleophora onobrychiella

3b mondopening normaal: Coleophora colutella

4a larve een made; korte brede gangmijn, verwijd tot een blaas bovenop de hoofdnerf: Agromyza nana

4b larve met gechitiniseerde kop; lange smalle gangmijn, voorafgegaan, en meestal geheel overlopen, door een blaas die bijna het hele blaadje vult: Trifurcula cryptella, ortneri

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aculus coronillae

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Tychius elegantulus

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces coronillae, hippocrepidis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe trifoliorum

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium alpicola, aureum

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza bryoniae, cicerina; Phytoliriomyza variegata

Hippocrepis, horseshoe vetch

fam. Fabaceae

1a fleck mine => 2

1b large blotch => 4

1c corridor from start to end: Liriomyza congesta

1d galls, etc => 100

2a case entirely wrapped in a white, foamy pallium: Coleophora valesianella

2b lobe case, made up of leaf fragments => 3

3a mouth opening of the case strongly shifted sidewards: Coleophora onobrychiella

3b mouth opening normal: Coleophora colutella

4a larva a maggot; a short broad corridor widened into a blotch overlying the midrib: Agromyza nana

4b larva with chitinised head; a long narrow corridor suddenly widened into, and usually completely overrun by, a blotch that occupies almost the entire leaflet: Trifurcula cryptella, ortneri

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aculus coronillae

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Tychius elegantulus

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces coronillae, hippocrepidis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe trifoliorum

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium alpicola, aureum

Notincluded in the key: Liriomyza bryoniae, cicerina; Phytoliriomyza variegata

16/02/2017