Hymenocarpos

fam. Fabaceae

1a larve mineert vanuit een slakkenhuisvormige zak, maakt vlekmijnen: Apterona helicoidella

1b larve mineert van binnenuit => 2

1c gallen etc. => 100

2a larve met duidelijke kop en poten; de oudere larve leeft vrij in een samengesponnen blad: Aproaerema anthyllidella

2b larve een made; mineert tot kort voor de verpopping => 3

3a gang veervormig vertakt, hoofd- en zijtakken bovenop hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

3b gang weinig, onregelmatig vertakt, onanfhankelijk van de bladnervatuur => 4

4a frass in een brede groene band met aan weerszijden minuscule korreltjes: Liriomyza congesta

4b frass in draadstukjes, in twee rijen alternerend langs de zijden van de gang: Liriomyza cicerina

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe pisi var. pisi

Hymenocarpos

fam. Fabaceae

1a larva mines from a helicoidal case, makes fleck mines: Apterona helicoidella

1b larva mines from within the leaf => 2

1c gallen etc. => 100

2a larva with obvious head and feet; the older larva lives free in a spun leaf: Aproaerema anthyllidella

2b larva a maggot; mines till just before pupation => 3

3a gallery pinnately branched, main and side branches on top of midrib and side veins: Liriomyza strigata

3b gallery little, irregularly branched, its course independent of the leaf venation => 4

4a frass in a broad central band, with minute granules at either side: Liriomyza congesta

4b frass in short strings, alternating in two rows alongs the sides of the gallery: Liriomyza cicerina

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe pisi var. pisi

02/11/2015