Lembotropis

fam. Fabaceae

1a larve mineert vanuit een zak, en maakt aldus vlekmijnen => 2

1b larve mineert niet vanuit een zak => 3

1c gallen etc => 100

2a mondhoek 90°, zodat de zak loodrecht op het blad staat: Coleophora saturatella

2b mondhoek ca 45°, zak staat schuin op het blad: Coleophora trifariella

3a de mijn bevat (vrijwel) geen frass => 4

3b duidelijke hoeveelheden frass aanwezig => 5

4a de larve leeft in de mijn, en werkt vrijwel alle frass naar buiten: Micrurapteryx kollariella

4b de larve leeft buiten de mijn (namelijk tussen twee samengesponnen bladeren) en mineert zo van buiten af: Mirificarma cytisella

5a vouwmijn: Phyllonorycter staintoniella

5b vlakke blaasmijn: Leucoptera heringiella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria cytisi; Aculops cytisicola; Aculus acraspis

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia cytisi; Wachtliella niebleri

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces fulgens, genistae, pallidus

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe trifoliorum

Niet in de tabel opgenomen: Oryxolaemus flavifemoratus; Phytoliriomyza variegata (onwaarschijnlijk).

Lembotropis

fam. Fabaceae

1a larva mines from a case, and makes fleck mines => 2

1b the larva does not mine from a case => 3

1c galls, etc => 100

2a mouth angle 90°, making the case standing perpendicularly on the leaf: Coleophora saturatella

2b mouth angle c. 45°, case standing obliquely on the leaf: Coleophora trifariella

3a the mine contains (almost) no frass => 4

3b clear amounts of frass in the mine => 5

4a the larve lives in the mine, and ejects almost all frass: Micrurapteryx kollariella

4b the larva does not live in the mine (but rather between two leaves sandwiched upon each other) and mines from the outside: Mirificarma cytisella

5a tentiform mine: Phyllonorycter staintoniella

5b flat blotch mine: Leucoptera heringiella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria cytisi; Aculops cytisicola; Aculus acraspis

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia cytisi; Wachtliella niebleri

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces fulgens, genistae, pallidus

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe trifoliorum

Not included in the key: Oryxolaemus flavifemoratus; Phytoliriomyza variegata (improbable).

30/11/2016