Lupinus, lupine

fam. Fabaceae

1a larve met borstpoten en duidelijke kop => 2

1b larve een kop- en pootloze made => 6

1c gallen etc => 100

2a mijn uiteindelijk een grote blaas; larve mineert levenlang => 3

2b mijn klein, zeer onregelmatig van vorm; oudere larven leven vrij tussen sanemngesponnen bladeren => 4

3a mijn bevat geen frass: Micrurapteryx kollariella

3b mijn bevat veel frass, aanvankelijk groen, later zwart, in concentrische bogen: Leucoptera laburnella

4a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de borstels zelf zwart): Cnephsia incertana

4b pinacula zwart => 5

5a larve: achter/onder de anus een zwarte chitineuze kam: Cnephasia asseclana

5b geen anale kam aanwezig: Cnephasia stephensiana

6a gangmijn die min of meer duidelijk langs de bladrand loopt tot de bladtop, en daar overgaat in een langgerekte blaas (ongewone soorten op deze plant) => 7

6b mijn niet haakvormig => 8

7a gang stijf langs de bladrand; secundaire vraatlijnen opvallend: Agromyza demeijerei

7b gang losjes de bladrand volgend; geen secundaire vraatlijnen: Agromyza johannae

8a gang van begin tot eind => 9

8b gang, overgaand in een blaas => 12

9a puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

9b larve verlaat voor de verpopping de mijn via een boogvormige snede in de epidermis => 10

10a gang veervormig vertakt; hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

10b mijn weinig vertakt, zonder associatie met de hoofdnerf => 11

11a frass in twee rijen van korrels of sliertjes: Lyriomyza bryoniae

11b frass in een groene middenband: Liriomyza congesta

12a frass poederfijn, in groenige wolken langs de randen van de mijn: Scaptomyza graminum

12b frass in grote, zwarte, deels parelsnoerachtig samenhangende korrels: Liriomyza xanthocera

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera goettingiana, schachtii, trifolii

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

104 - Diptera

104a Agromyzidae: Napomyza lateralis

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces lupinicola, renovatus

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe intermedia, pisi var. pisi

110 - andere veroorzakers

110a Bacteria, Rhizobiaceae: Rhizobium lupini

Lupinus, lupin

fam. Fabaceae

1a larva with thoracic feet and a distinct head => 2

1b larva a maggot => 6

1c galls, etc => 100

2a mine in the end a large blotch; larvae mine all their life => 3

2b mine small, very irregular; older larvae live free, among spun leaves => 4

3a mine contains no frass: Micrurapteryx kollariella

3b mine contains much frass: green at first, then black, in concentric arcs: Leucoptera laburnella

4a larva: pinacula colourless (but the base of the setae themselves black): Cnephsia incertana

4b pinacula black => 5

5a larva: below/behind the anus a chitinous comb: Cnephasia asseclana

5b no anal comb present: Cnephasia stephensiana

6a corridor that more or less closely follows the leaf margin until the leaf tip, then suddenly widens into a blotch (unusual species on this hostplant) => 7

6b mine not hook-like => 8

7a corridor very closely following the leaf margin; secondary feeding lines conspicuous: Agromyza demeijerei

7b corridor loosely following the leaf margin; no secondary feeding lines apparent: Agromyza johannae

8a corridor from start to end => 9

8b corridor, widening into a blotch => 12

9a puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

9b larva leaves the mine before pupation through a semicircular exit slit => 10

10a corridor pinnately branched, main branch overlying the midrib: Liriomyza strigata

10b corridor little branched, not associated with the midrib => 11

11a frass in two rows of grains or strings: Lyriomyza bryoniae

11b frass in a broad green central band: Liriomyza congesta

12a frass powdery, in green clouds along the margins of the mine: Scaptomyza graminum

12b frass in big black grains, partly hanging together in pearl chains: Liriomyza xanthocera

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera goettingiana, schachtii, trifolii

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

104 - Diptera

104a Agromyzidae: Napomyza lateralis

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces lupinicola, renovatus

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe intermedia, pisi var. pisi

110 - other causers

110a Bacteria, Rhizobiaceae: Rhizobium lupini

21/02/2017