Oxytropis

fam. Fabaceae

1a vlekmijn; larve mineert vanuit een zak => 2

1b blaas- of gangmijn, waarin zich frass bevindt; larve niet in een zak => 3

1c gallen etc => 100

2a gaatje in de mijn niet zuiver rond, zonder rand van fijne stoppeltjes; zak slakkenhuisvormig, bekleed met zandkorreltjes: Apterona helicoidella

2b gaatje zuiver rond, met een zoom van fijnr stoppeltjes van doorgebeten; zak niet slakkenhuisvormig, bekleed met bladfragmenten: Coleophora colutella

3a larve met gechitiniseerde kop; oudere larve leeft vrij tussen samengesponnen bladeren: Aproaema anthyllidella

3b larve, een made, brengt zijn hele leven door in de mijn => 4

4a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in losse korrels: Chromatomyia horticola

4b verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes of parelsnoertjes, of in een brede groene band => 5

5a een gang, grotendeels langs de bladrand, gevolgd door een grote primaire blaas: Phytoliriomyza variegata

5b gang tot het eind toe, niet gebonden aan de bladrand, aan het einde hooguit een onduidelijke secundaire blaas => 6

6a frass in sliertjes: Liriomyza bryoniae

6b frass in een brede groene band: Liriomyza congesta

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Hemitrichapion andalusicum

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces lapponicus, punctatus

108 - brandschimmels

108a Glomosporaiceae: Thecaphora oxytropis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula papilionacearum

109b Peronosporaceae: Peronospora oxytropis

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora discordella, svenssoni.

Oxytropis, locoweed

fam. Faabaceae

1a fleck mine; larva mines from a case => 2

1b corrdor or blotch, containing frass; larva not in a case =>3

1c galls, etc => 100

2a hole in the mine not neatly round, margin simple; larva in a helicoidal case, covered with grains of sand: Apterona helicoidella

2b hole exactly round, margin with a fine fringe of stubbles of bitten silk; case not helicoidal, covered with leaf fragments: Coleophora colutella

3a larva with sclerotised head; older larva lives free among spun leaves: Aproaema anthyllidella

3b larva, a maggot, spends its entire life in the mine => 4

4a pupation within the mine, in a, generally lowe-surface, pupal chamber; frass in isolated grains: Chromatomyia horticola

4b pupation outside the mine; frass in strings or pearl chains, or in a broad green band => 5

5a a corridor, its largest part following the leaf margin, followed by a large primary blotch: Phytoliriomyza variegata

5b a corridor till the end, not associated with the leaf margin, may terminate in an indistinct secondary blotch => 6

6a frass in strings: Liriomyza bryoniae

6b frass in a broad green band: Liriomyza congesta

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Hemitrichapion andalusicum

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces lapponicus, punctatus

108 - smut fungi

108a Glomosporaiceae: Thecaphora oxytropis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula papilionacearum

109b Peronosporaceae: Peronospora oxytropis

Not included in the key: Coleophora discordella, svenssoni.

16/10/2016