Pisum, erwt

fam. Fabaceae

1a gangmijn, die zich verbreedt zich tot een grote blaas => 2

1b mijn tot einde toe gangachtig => 3

1c gallen etc => 100

2a frass poederfijn, in zwart-groene wolken langs de randen van de mijn, of op het eind van korte uitlopers van de blaas: Scaptomyza flava

2b frass in grote, zwarte, ver uiteenliggende klompen: Agromyza lathyri

3a puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

3b larve verlaat voor de verpopping de mijn via een boogvormige snede in de epidermis => 4

4a frass in een brede groene centrale band; larve: achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza congesta

4b frass in draadstukjes, zonder groene centrale band; larve: achterspiraculum met >3 papillen => 5

5a gang veervormig vertakt, hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

5b gang niet veervormig => 6

6a gang gewoonlijk bovenzijdig beginnend, verderop onderzijdig; meeste mijnen in het basale deel van het blad; gang volgt vaak een eindweegs de hoofdnerf: Liriomyza huidobrensis

6b gang onderzijdig beginnend, vaak ook grotendeels onderzijdig blijvend; mijnen in het gehele blad, geen associatie met de hoofdnerf: Liriomyza pisivora

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera goettingiana, trifolii

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Tychius quinquepunctatus

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia pisi

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Acyrthosiphon pisum

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces pisi, striatus, viciae-fabae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe pisi var. pisi

109b Peronosporaceae: Peronospora pisi

Mijnen kunnen ook optreden in de bladstelen en zelfs de ranken. Die zijn alleen te determineren middels bestudering van de larven of uitkweken.

Niet in de tabel opgenomen: Amauromyza chamaebalani; Liriomyza bryoniae, trifolii.

Pisum, garden pea

fam. Fabaceae

1a corridor, widening into a large blotch => 2

1b a corridor from begin to end => 3

1c galls, etc => 100

2a frass powdery, in black-green clouds along the margins of the blotch or in the end of short side branches: Scaptomyza flava

2b frass in large, widely separated black lumps: Agromyza lathyri

3a puparium in the mine, in a, usually under-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

3b before pupation the mine is left through a semicircular exit slit => 4

4a frass in a broad, central green band; larva: rear spiraculum with 3 papillae: Liriomyza congesta

4b frass in black thread fragments, never in a green band; rear spiraculum with > 3 papillae => 5

5a corridor pinnately branched, main branch overlying the midrib: Liriomyza strigata

5b corridor not pinnate => 6

6a corridor usually beginning upper-surface, but further on turning lower-surface; most mines in the basal half of the leaf; corridor often follows the midrib for some stretch: Liriomyza huidobrensis

6b corridor beginning lower-surface, often remaining so till the end; mines in the entire leaf, without a tendency to follow the midrib: Liriomyza pisivora

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera goettingiana, trifolii

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Tychius quinquepunctatus

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia pisi

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Acyrthosiphon pisum

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces pisi, striatus, viciae-fabae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe pisi var. pisi

109b Peronosporaceae: Peronospora pisi

Mines can occur also in the petioles and even in the tendrils. These can be indentified only by a study of the larvae or by breeding.

Not included in the key: Amauromyza chamaebalani; Liriomyza bryoniae, trifolii.

12/04/2017