Centaurium, duizendguldenkruid

fam. Gentianaceae

1a mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 2

1b mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 4

1c gallen etc => 100

2a verpopping in de mijn; voorspiracula van het puparium steken door de epidermis naar buiten; larve met een frontaal aanhangsel => 3

2b verpopping extern; larve zonder frontaal aanhangsel: Liriomyza bryoniae

3a frass in sliertjes; larve: naar voren gerichte arm van het kopskelet geheel gechitiniseerd: Chromatomyia gentianae

3b frass in losse korrels; naar voren gerichte arm alleen distaal gechitiniseerd: Chromatomyia centaurii

4a larve pootloos, zonder lengtestrepen; jonge mijnen gangachtig met frass in centrale lijn: Orthochaetes insignis

4b larve met poten, oudere larven met gekleurde lengtestrepen; jonge mijn reeds blaasachtig, met verspreide frass: Stenoptilia zophodactylus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Smicronyx funebris, reichii

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis gentianae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Peronosporaceae: Peronospora erythraeae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula centaurii

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium globosum

Centaurium, centaury

fam. Gentianaceae

1a mine upper- or lower-surface; larva a maggot => 2

1b mine full depth; larva with chitinised head => 4

1c galls, etc => 100

2a pupation in the mine; front spiracula pentrate the epidermis; larva with a frontal appendage => 3

2b pupation external; no frontal appendage: Liriomyza bryoniae

3a frass in strings; larva: anterior arm of the cephalic skeleton entirely sclerotised: Chromatomyia gentianae

3b frass in islolated grains; anterior arm only distally sclerotised: Chromatomyia centaurii

4a larva without feet, without length lines; young mine more or less a corridor with frass in a central line: Orthochaetes insignis

4b larva with feet; older larvae with coloured length lines; young mine already blotchy, with dispersed frass: Stenoptilia zophodactylus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Smicronyx funebris, reichii

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis gentianae

109 - powdery and downy mildews

109a Peronosporaceae: Peronospora erythraeae

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula centaurii

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium globosum

08/09/2015