Erodium, reigersbek

fam. Geraniaceae

1a vlekmijn: voldiep blaasmijntje, zonder frass, en met een relatief grote opening, waaardoor de larve zich toegang tot het bladweefsel heeft verschaft => 2

1b geen vlekmijn; gang- of blaasmijn, met duidelijke hoeveelheden frass => 4

1c gallen etc => 100

2a larve mineert vanuit een zak, die de vrom heeft van een slakkenhuis => 3

2b larve mineert niet vanuit een zak: Aricia agestis

3a groeve tussen de windingen van het slakkenhuis zeer ondiep: Apterona gracilis

3b groeve niet ondiep: Apterona helicoidella

4a de ovipositieplek, waar de mijn begint, afgedekt met een druppeltje opgedroogd secreet: Habroloma triangulare

4b niet zo'n druppeltje => 5

5a mijn klein; larve met poten en gechitiniseerde kop; de oudere larve leeft vrij tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia incertana

5b mijn niet bijzonder klein; de larve, een made, mineert levenslang => 6

6a soort van de Canarische Eilanden: Agromyza erodii

6b soort van continentaal Europa: Agromyza nigrescens

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria erodii, schlechtendali

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Limobius borealis

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura erodiicola, geranii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe geraniacearum; (Neoƫrysiphe geranii); Podosphaera erodii

109b Peronosporaceae: Peronospora erodii; Plasmopara wilsonii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium papillatum

Erodium, heron's bill

fam. Geraniaceae

1a fleck mine: small, full depth blotch without frass, with a relatively opening by which the larvae has accessed the leaf tissue => 2

1b no fleck mine, but a corridor or blotch with clear amounts of frass => 4

1c galls, etc => 100

2a larva mines from a helicoidal case => 3

2b larva does not mine from a case: Aricia agestis

3a suture between the windings of the case very shallow: Apterona gracilis

3b suture normal, deep: Apterona helicoidella

4a the oviposition spot, where the mine begins, covered by a drop of dried secretion: Habroloma triangulare

4b no such drop => 5

5a mine small; larva with legs and chitinised head; the older larva lives free among spun leaves: Cnephasia incertana

5b mine not remarkably small; the larva, a maggot, mines all its life => 6

6a species of the Canary Islands: Agromyza erodii

6b species of continental Europe: Agromyza nigrescens

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria erodii, schlechtendali

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Limobius borealis

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura erodiicola, geranii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe geraniacearum; (Neoƫrysiphe geranii); Podosphaera erodii

109b Peronosporaceae: Peronospora erodii; Plasmopara wilsonii

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium papillatum

21/04/2016