Geranium, ooievaarsbeek

fam. Geraniaceae

1a vlekmijn => 2

1b gang- of blaasmijn => 3

1c gallen etc => 100

2a larve in slakkenhuisvormige zak; gaatje in de mijn hoekig: Apterona helicoidella

2b larve vrij; gaatje slordig uitgescheurd: Aricia agestis

3a blaasmijn met op de plek van de ovipositie (meestal op de hoofdnerf, bovenzijdig) een bruinzwart druppeltje opgedroogd secreet: Habroloma geranii

3b niet zo'n druppeltje => 4

4a mijn onderzijdig en/of bovenzijdig; larve een made => 5

4b mijn voldiep; larve met een duidelijke kop => 6

5a veervormig vertakte gangmijn, vertakkingen bovenop de bladnervatuur; vraatlijnen niet of nauwelijks zichtbaar: Liriomyza strigata

5b mijn onregelmatig-gangachtig, zonder associatie met de bladnervatuur; primaire en secundaire vraatlijnen duidelijk: Agromyza nigrescens

5c mijn niet als een van deze twee: Agromyzidae gen. spec.

6a gangmijn, die begint bij een bol, glimmend eischaaltje: Stigmella aurella

6b geen eischaaltje zichtbaar bij het begin van de mijn => 7

7a larve pootloos: Orthochaetes insignis

7blarve met borstpoten => 8

8a larve beenkleurig, met een zwart vlekje ventraal op de thorax-segementen (de larve ligt ruggelings in de mijn); de larve mineert levenslang => 9

8b larve grijs; oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren => 10

9a imago: antenne met 12-14 leedjes; laaglandsoort, levend op verscheidene Geranium-soorten: Fenella minuta

9b imago: antenne met 14-16 leedjes; boreoalpiene soort, met zekerheid alleen bekend van G. sylvaticum: Fenella monilicornis

10a mijn klein => 11

10b mijn niet opvalend klein => 12

11a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

11b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

12a mijn vrijwel vlak; soort van centraal een zuidelijk Europa: Cnephasia ecullyana

12b mijn sterk opgebold doordat er veel spinsel in is afgezet; soort van Zuidoost Europa: Cnephasia lineata

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Limobius borealis

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura geranii

105 - Hemiptera

105a Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

108 - brandschimmels

108a Enttlomataceae: Entyloma atlanticum

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Venturiaceae: Coleroa circinans, robertiani

Geranium, crane's-bill

fam. Geraniaceae

1a fleck mine => 2

1b corridor or blotch => 3

1c galls, etc => 100

2a larva in a helicoidal case; hole,in the mine angular: Apterona helicoidella

2b larva free; hole in the mine untidily torn out: Aricia agestis

3a blotch; at the ovipostion site (usually on the midrib, upper-surface) a brownish-black drop of dried secretion: Habroloma geranii

3b no such drop => 4

4a mine upper- and/or lower-surface; larva a maggot => 5

4b mine full depth; larva with chitinised head => 6

5a pinnately branched gallery, branches on top of the larger leaf veins; feeding lines hardly or not al all apparent: Liriomyza strigata

5b mine an irregular gallery, not associated with the venation of the leaf; primary and secondary feeding lines conspicuous: Agromyza nigrescens

5c mine not as one of these: Agromyzidae gen. spec.

6a gallery, starting from a semiglobular, shining egg shell: Stigmella aurella

6b no egg shell visible at start of the gallery => 7

7a larva without feet: Orthochaetes insignis

7blarva with thoracic feet => 8

8a larva bone coloured, with a black spot ventrally on the thorax segments (the larva lies belly-up in the mine); the larve mines all its life => 9

8b larva grey; older larvae live free among spun leaves => 10

9a imago: antenna with 12-14 segments; species of the plains, living on various Geranium-species: Fenella minuta

9b imago: antenna with 14-16 segments; boreo-alpine species, with certaintly known only from G. sylvaticum: Fenella monilicornis

10a mine small => 11

10b mine not unusually small => 12

11a larva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black): Cnephasia incertana

11b pinacula black: Cnephasia stephensiana

12a mine almost flat; species of Central and South Europe: Cnephasia ecullyana

12b mine strongly inflated because much silk was deposited inside; species of southeastern Europe: Cnephasia lineata

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Limobius borealis

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura geranii

105 - Hemiptera

105a Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

108 - smut fungi

108a Enttlomataceae: Entyloma atlanticum

110 - other causers

110a Fungi, Venturiaceae: Coleroa circinans, robertiani

12/12/2016