Juncus, rus

fam. Juncaceae

1a op de ovipositieplek een glimmend, ovaal, zwartbruin druppeltje verdroogd secreet => 2

1b niet zo'n druppeltje => 3

1c gallen etc => 100

2a de gewoonste soort die het verst noordelijk voorkomt; op allerlei Juncus-soorten-soorten: Aphanisticus emarginatus

2b Midellandse Zee-gebied, op Juncus subulatus: Aphanisticus angustatus

2c Midellandse Zee-gebied, op Juncus acutus: Aphanisticus distinctus

2d Midellandse Zee-gebied, misschien op Juncus acutus: Aphanisticus pygmaeus

3a larve met gechitiniseerde kop en poten => 4

3b larve een made => 7

4a larve: oog bestaat uit één facetje (bladwesplarve): Eutomostethus luteiventris

4b oog bestaat uit verscheidene facetten (rups) => 5

5a larve uitzonderlijk slank: Ochsenheimeria bubalella

5b larve normaal geproportioneerd => 6

6a larve met bruine kop; frass in een donkere massa in het midden van de mijn: Elachista scirpi

6b larve met zwarte kop; frass geconcentreerd in het onderste deel van de mijn, aanvankelijk lichtgroen, later grijs: Elachista utonella

7a zeer fijn gangetje spiraliserend rond de basis van het blad: Hydrellia nigricans

7b vrij brede, onregelmatige, gang die in de lengterichting van het blad loopt => 8

8a larve met 8 paar spiracula en met dwarse, met haakjes beklede, ribbels op het lichaam: Thrypticus bellus

8b larve met alleen voor- en achteraan een paar spiracula, en zonder dwarsribbels => 9

9a puparium in de mijn; Juncus effusus: Cerodontha luctuosa

9b verpopping buiten de mijn; Juncus gerardi: Metopomyza junci

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

104 - Diptera

104a Agromyzidae: Cerodontha capitata

104b Cecidomyiidae: Lestodiplosis liviae; Procystiphora gerardi

105 - Hemiptera

105a Psyllidae: Livia junci

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia cancellata, littoralis, rimosa; Uromyces junci, silphii

108 - brandschimmels

108a Anthracoideaceae: Stegocintractia capitata,, lidii; Tolyposporium junci

108b Entorrhizaceae: Entorrhiza aschersoniana, caricicola, casparyana, tenuis

108c Microbotryaceae: Bauerago abstrusa

108d Urocystidaceae: Urocystis johansonii, junci, lagerheimii, tothii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Pleosporales: Leptosphaeria variabilis

110b Phytomyxea, Plasmodiophoraceae: Ligniera juni

Niet in de tabel opgenomen: Elachista carinisella.

13/01/2017

Juncus, rush

fam. Juncaceae

1a at the oviposition site a shiny oval, blackish-brown drop of dried secretion => 2

1b no such drop => 3

1c galls, etc => 100

2a the most common species, occuring furthest words the NW; on various Juncus-soorten species: Aphanisticus emarginatus

2b Mediterranean region, on Juncus subulatus: Aphanisticus angustatus

2c Mediterranean region, on Juncus acutus: Aphanisticus distinctus

2d Mediterranean region, perhaps on Juncus acutus: Aphanisticus pygmaeus

3a larva with feet and chitinised hea => 4

3b larva a maggot => 7

4a larva: eye is only 1 facet (sawfly larva): Eutomostethus luteiventris

4b eye composed of several facet (Lepidoptera larva) => 5

5a larva exceptionally slender: Ochsenheimeria bubalella

5b larva with normal proportions => 6

6a larva with brown head; frass in a dark mass in the middle of tje mine: Elachista scirpi

6b larva with black head; frass concentrated in the lowest part of the mine, light green at first, later grey: Elachista utonella

7a very fine gallery, spiralling around rhe base of the leaf: Hydrellia nigricans

7b rather broad, irregular gallery running lengthwise through the leaf => 8

8a larva with 8 pairs of spiracula and with transverse ridges over the body, armed with small hooks: Thrypticus bellus

8b larva with 2 pairs of spiracula, body without transverse ridges => 9

9a puparium in the mine; Juncus effusus: Cerodontha luctuosa

9b pupation outside the mine; Juncus gerardi: Metopomyza junci

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

104 - Diptera

104a Agromyzidae: Cerodontha capitata

104b Cecidomyiidae: Lestodiplosis liviae; Procystiphora gerardi

105 - Hemiptera

105a Psyllidae: Livia junci

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia cancellata, littoralis, rimosa; Uromyces junci, silphii

108 - smut fungi

108a Anthracoideaceae: Stegocintractia capitata,, lidii; Tolyposporium junci

108b Entorrhizaceae: Entorrhiza aschersoniana, caricicola, casparyana, tenuis

108c Microbotryaceae: Bauerago abstrusa

108d Urocystidaceae: Urocystis johansonii, junci, lagerheimii, tothii

110 - other causers

110a Fungi, Pleosporales: Leptosphaeria variabilis

110b Phytomyxea, Plasmodiophoraceae: Ligniera juni

Not included in the key: Elachista carinisella.

29/04/2017