Chaiturus

fam. Lamiaceae

1a gallen e.d. => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Neoƫrysiphe galeopsidis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, anamorf van Mycosphaerella: Ramularia lamii

Niet opgenomen in bovenstaande tabel: Amauromyza lamii.

Chaiturus

fam. Lamiaceae

1a galls etc. => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Neoƫrysiphe galeopsidis

110 - other causers

110a Fungi, anamorph of Mycosphaerella: Ramularia lamii

Not included in the key above: Amauromyza lamii.

21/01/2017