Lavandula, lavendel

fam. Lamiaceae

1a vlekmijn => 2

1b gang- of blaasmijn, larve mineert van binnen uit => 5

1c gallen etc => 100

2a de larve mineert vanuit een spinsel tussen de bladeren: Sophronia humerella

2b de larve mineert vanuit een transportabele zak => 3

3a zak onregelmatig, bedekt met frasskorrels: Vulcaniella grabowiella

3b zak bedekt met zandkorrels of bladfragmenten => 4

4a opening in de mijn zuiver rond, omgeven door een fijn randjes van stoppeltjes (afgebeten spinsel); larve in een lapjeszak: Coleophora struella

4b opening niet zuiver rond, niet omgeven met stoppeltjes; larve in een skallenhuisvormige zak: Apterona helicoidella

5a larve een made; verpopping in de mijn in een, gewoonlijk onderzijdige, popenwieg: Chromatomyia horticola

5b larve met gesclerotiseerde kop; verpopping buiten de mijn => 6

6a gangmijn, eindigend in een duidelijk blaas; larve met borstpoten: Stephensia cedronellae

6b gang aan einde nauwelijks verwijd; larve zonder borstpoten => 7

7a soorten van het Europese vasteland => 8

7b op L. canariensis, Canarische Eilanden: Trifurcula sanctaecrucis

8a op L. stoechas: Trifurcula stoechadella

8b op L. angustifolialatifolia: Trifurcula lavandulae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia tavaresi

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula duriaei

Lavandula, lavender

fam. Lamiaceae

1a fleck mine => 2

1b corridor or blotch; the larve mines from the inside => 5

1c galls, etc => 100

2a the larva mines from a silken web between some leaves: Sophronia humerella

2b the larve mines from a transportable case => 3

3a case irregular, covered with frass grains: Vulcaniella grabowiella

3b case covered with sand grains or leaf fragments => 4

4a opening in the mine precisely circular, surrounded by a narrow fringe of stubbles (bitten off silk threads); larva in a lobe case: Coleophora struella

4b opening not neatly round, not surrounded by stubbles; larva in a helicoidal case: Apterona helicoidella

5a larva a maggot; pupation within the mine in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

5b larva with sclerotised head; pupation outside the mine => 6

6a corridor, ending in a clear blotch; larva with thoracic legs: Stephensia cedronellae

6b corridor, hardly widened in the end; larva witout thoracic feet => 7

7a species of the European mainland => 8

7b on L. canariensis, Canary Islands: Trifurcula sanctaecrucis

8a on L. stoechas: Trifurcula stoechadella

8b on L. angustifolia and latifolia: Trifurcula lavandulae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia tavaresi

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula duriaei

03/11/2015