Molucella, klokken van Ierland

fam. Lamiaceae

1a veervormig vertakte gangmijn, hoofd- en zijtakken bovenop hoofd- en zijnerven; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

1b mijn weinig of niet, onregelmatig, vertakt; verpopping in de mijn, in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Molucella, bells of ireland

fam. Lamiaceae

1a pinnately brancghed gallery, main and side branches on top of the midrib and side veins; pupation outside the mine: Liriomyza strigata

1b mine unbranched or only a little, irregularly; pupation within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

Not included in the key: Liriomyza trifolii.

11/09/2015