Phlomis

fam. Lamiaceae

1a Vlekmijn; larve mineert vanuit een zak (lapjeszak) => 2

1b gang- of blaasmijn; larve mineert van binnen uit = 4

1c gallen etc => 100

2a achtereind van de zak sterk neerwaarts gekromd => 3

2b achtereind van de zak vrijwel recht: Coleophora lineolea

3a mondhoek 45°: Coleophora phlomidella

3b mondhoek 90°: Coleophora phlomidis

4a larve met gechitiniseerde kop; verpopping in de mijn => 5

4b larve een made => 6

5a op Phlomis herba-venti & lychnitis: Trachys goberti

5b op Phlomis purpurea (geenszins zeker dat dit een betrouwbaar diagnostisch kenmerk is!): T. pumilus

6a bovenzijdige blaasmijn, voorafgegaan door een lange gang: Amauromyza morionella

6b mijn waarschijnlijk precies zo; larven niet, en mijnen nauwelijks of niet beschreven: Amauromuza balcanica, A. madrilena

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria onychia

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia phlomidis; Phlomidiomyia pustularis

104b Tephritidae: Aciura coryli

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia phlomidis, stipina

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Leveillula duriaei; Neoërysiphe galeopsidis

Phlomis, jerusalem sage, lampwick plant

fam. Lamiaceae

1a fleck mine; larva mines from a case (lobe case) => 2

1b corridor or blotch; larva mines from within = 4

1c galls, etc => 100

2a rear end of the case stronlgy curved downwards => 3

2b rear end almost straight: Coleophora lineolea

3a mouth angle 45°: Coleophora phlomidella

3b mouth angle 90°: Coleophora phlomidis

4a larva with a chitinised head; pupation within the mine => 5

4b larva a maggot => 6

5a on Phlomis herba-venti & lychnitis: Trachys goberti

5b on Phlomis purpurea (it is by no means certain that this forms a reliable differentiating character!): T. pumilus

6a upper-surface blotch, preceded by a long corridor: Amauromyza morionella

6b mine probably identical; larvae not, and mines hardly or not at all described: Amauromuza balcanica, A. madrilena

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria onychia

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Asphondylia phlomidis; Phlomidiomyia pustularis

104b Tephritidae: Aciura coryli

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia phlomidis, stipina

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Leveillula duriaei; Neoërysiphe galeopsidis

25/07/2016