Malva *, kaasjeskruid

fam. Malvaceae

1a vlekmijn; larve mineert vanuit een slakkenhuisvormige zak: Apterona helicoidella

1b gang- of blaasmijn => 2

1c gallen etc => 100

2a mijn klein, onregelmatig => 3

2b mijn > 1 cm, duidelijke gang of blaas => 4

3a laatste segment met een anale kam: Cnephasia asseclana

3b geen anale kam: Cnephasia stephensiana

4a Ovipositieplek afgedekt met een glimmend-zwart druppeltje opedroogd secreet: Trachys troglodytiformis

4b niet zo'n druppeltje => 5

5a gang, soms flink breed, bovenop hoofdnerf en dikke zijnerven => 6

5b lange, smalle gang, vlak naast hoofd- en of zijnerven: Bucculatrix lavaterella

5c mijn niet geassociƫerd met de nervatuur => 7

6a gang smal, niet erg varierend in breedte en diepte: Liriomyza strigata

6b gang sterk variƫrend in breedte en diepte, vooral bovenop hoofdnerf soms bijna een blaas: Liriomyza xanthocera

7a gangmijn van begin tot eind (eventueel wel een secundaire blaasmijn) => 8

7b blaasmijn, al dan niet voorafgegaan door een gang => 9

8a frass in losse korrels; verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

8b frass in sliertjes; verpopping buiten de mijn: Lyriomyza bryoniae

9a blaas voorafgegaan door een darmachtig zigzaggende gang: Agromyza brunnicosa

9b blaas voorafgegaan door een kort simpel gangetje, dat meestal door de blaas wordt overlopen: Dialectica hedemanni

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria gymnoprocta

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Malvapion malvae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis umbrella

105b Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii; Leveillula contractirostris

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia malvacearum

* Incl. Lavatera, struikmalva

Malva *, mallow

fam. Malvaceae

1a fleck minel arva in a helicoidal case: Apterona helicoidella

1b corridor or blotch => 2

1c galls, etc => 100

2a mine small, irreguglar => 3

2b mine > 1 cm, a definite corridor or blotch => 4

3a last abdominal segment with a black anal comb: Cnephasia asseclana

3b no anal comb present: Cnephasia stephensiana

4a Oviposition site covered by a shining black drop of dried secretion: Trachys troglodytiformis

4b no such drop => 2

5a corridor, sometimes quite broad, overlying midrib and side veins => 6

5b long, narrow corridor, closely following midrib and/or side veins: Bucculatrix lavaterella

5c mine not associated with leaf venation => 7

6a corridor rather narrow, not varying in depth and width: Liriomyza strigata

6b corridor strongly varying in width and depth; especially on top of the midrib sometimes almost blotch: Liriomyza xanthocera

7a gallery from start to end (perhaps a secondary blotch) => 8

7b blotch, possibly preceded by a gallery part => 9

8a frass in isolated grains; pupation within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

8b frass in short strings; pupation expternal: Lyriomyza bryoniae

9a blotch preceded by an intestine-like zigzagging gallery: Agromyza brunnicosa

9b blotch preceded by a short simple gallery, the usually is overrun by the later blotch: Dialectica hedemanni

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria gymnoprocta

103 - Coleoptera

103a Apionidae: Malvapion malvae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis umbrella

105b Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia malvacearum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces orontii; Leveillula contractirostris

* Incl. Lavatera, tree mallow

25/10/2015