Tilia, linde

fam. Malvaceae

1a blaasmijn, waaruit tenslotte een plm. ronde uitsnede wordt gemaakt die nauwelijks kleiner is dan de mijn zelf => 2

1b onderzijdige vouwmijn => 3

1c blaasmijn (geen uitsnede) => 4

1d gangmijn => 6

1e vlekmijn => 8

1f gallen etc. => 100

2a larve met op elk thoraxsegement een zwarte dorsale plaat: Incurvaria koerneriella of pectinea

2b larve met alleen op het pronotum een zwarte plaat; meso- en metanotum met een klein donker vlekje: Incurvaria masculella

3a frass in een duidelijke klomp in een hoek van de mijn: Phyllonorycter issikii

3b frass verstrooid in de mijn: Phyllonorycter messaniella

4a op de plek van de ovipositie (meestal de bladtop) een glimmendzwart secreetdruppeltje: Trachys minutus

4b niet zo'n druppeltje => 5

5a mijnen in mei, vooral in boomkruinen; mijn vlak, aan de rand niet opgerold; zelden meer dan één mijn in een blad; frasskorrels 0.5 mm lang: Parna apicalis

5b mijnen in juni-juli, vooral op wortelopslag; mijn ietwat opgeblazen, aan de rand ingerold; vaak meer dan één mijn in een blad; frasskorrels tot 2 mm lang: Parna tenella

6a mijn een gekronkelde gang van ca 2 cm; de larve blijft tot onmiddellijk voor de verpopping in de mijn: Stigmella tiliae

6b mijn < 1 cm; oudere larve leeft vrij => 7

7a mijn aan de bladrand (meestal in de bladtop): Roeslerstammia erxlebella

7b haakvormig mijntje in een nerfoksel: Bucculathrix thoracella

8a lapjeszak: Coleophora violacea

8b buisvormige bladzak: Coleophora siccifolia

8c pistoolzak: Coleophora anatipenella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Patchiella reaumuri

105b Diaspididae: Chionaspis salicis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe tiliae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Gnomoniaceae: Apiognomonia errabunda

110b Fungi, Sclerotiniaceae: Cristulariella depraedans

110c Plantae, Santalaceae: Viscum album

Niet in de tabel opgenomen: Bucculatrix albedinella; Coleophora ahenella.

Tilia, lime

fam. Malvaceae

1a blotch mine, from which eventually an excision is made that is hardly smaller than the mine itself => 2

1b lower surface tentiform mine => 3

1c blotch mine (no excisipn) => 4

1d corridor mine => 6

1e fleck mine => 8

1f galls, etc. => 100

2a larva: each thorax segment with a black dorsal shield: Incurvaria koerneriella or pectinea

2b onlt pronutum with a black shield; meso- and metanotum with a small dark spot: Incurvaria masculella

3a frass in a lump in one corner of the mine: Phyllonorycter issikii

3b frass scattered in the mine: Phyllonorycter messaniella

4a on the oviposition spot (usually the leaf tip) a shining black drop of dried secretion: Trachys minutus

4b no such drop => 5

5a mines in May, mostly in the canopy; mines flat, not rolled in at the margin; rarely more than 1 mine per leaf; frass pellets about 0.5 mm lomng: Parna apicalis

5b mines in June-July, mainly on suckers; mine somewhat inflated, rolled in at the margin; often several mines per leaf; frass pellets up to 2 mm long: Parna tenella

6a a contorted gallery of about 2 cm; larva remains in the mine until just before pupation: Stigmella tiliae

6b mine < 1 cm; elder larvae live free => 7

7a mine at the leaf margin (generally in the tip of the leaf): Roeslerstammia erxlebella

7b hooklike mine in a vein axil: Bucculathrix thoracella

8a lobe case: Coleophora violacea

8b tubular leaf case: Coleophora siccifolia

8c pistol case: Coleophora anatipenella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Patchiella reaumuri

105b Diaspididae: Chionaspis salicis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe tiliae

110 - other causers

110a Fungi, Gnomoniaceae: Apiognomonia errabunda

110b Fungi, Sclerotiniaceae: Cristulariella depraedans

110c Plantae, Santalaceae: Viscum album

Not included in the key: Bucculatrix albedinella; Coleophora ahenella.

25/08/2016