Nuphar, gele plomp

fam. Nymphaeaceae

1a lange gangmijn in de richting van de aanhechting van de bladsteel: Hydromyza livens

1b klein blaasmijntje: Elophila nymphaeata

Niet in de tabel opgenomen: Nymphula nitidulata.

Nuphar, yellow water-lily

fam. Nymphaeaceae

1a long corridor, running in the direction of the petiole: Hydromyza livens

1b small blotch: Elophila nymphaeata

Not included in the key: Nymphula nitidulata.

13/09/2015