Phillyrea

fam. Oleaceae

1a larven mineren hun hele leven => 2

1b oudere larven leven vrij => 5

1c gallen etc => 100

2a verpopping in de mijn => 3

2b verpopping buiten de mijn => 4

3a larve een made; mijn uiteindelijk een primaire blaas: Phytomyza phillyreae

3b larve met borstpoten en gechitiniseerde kop; uiteindelijk een secundaire blaas: Metriochroa latifoliella

4a grote blaasmijn met veel frass: Silliana lhommei

4b smalle gangmijn bijna zonder frass: Cacophyia permixtella

5a jonge larve maakt een epidermale zilverige gang, overgaand in een zwak samengetrokken vouwmijn: Caloptilia cucullipennella

5b jonge larven leven anders => 6

6a jonge larven in een, meestal communale, blaasmijn; later leven ze in een bladrol: Gracillaria syringella

6b jonge larven maken voldiepe gangetjes, of blaasjes, of een combinatie daarvan; later veroorzaken ze venstervraat: Prays oleae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Homoptera

105a Psyllidae: Euphyllura phillyreae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Zaghouania phillyreae

Phillyrea, mock privet

fam. Oleaceae

1a larvae mine all their life => 2

1b older larvae live free => 5

1c galls, etc => 100

2a pupation within the mine => 3

2b pupation outside the mine => 4

3a larva a maggot; mine finally a primary blotch: Phytomyza phillyreae

3b larva with thoracal feet and chitinised head; mine finally a secondary blotch: Metriochroa latifoliella

4a large blotch with copious frass: Silliana lhommei

4b narrow corridor almost without frass: Cacophyia permixtella

5a young larva makes an epidermal, silvery corridor, widening into a weakly contrated tentiform mine: Caloptilia cucullipennella

5b you larvae live differently => 6

6a young larvae in a, usually communal, blotch; later they live in a leaf roll: Gracillaria syringella

6b young larvae make full depth corridors, or blotches, or a combination of the two; later they cause window feeding: Prays oleae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Homoptera

105a Psyllidae: Euphyllura phillyreae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Zaghouania phillyreae

13/09/2015