Chamerion *, wilgenroosje

fam. Onagraceae

1a gangmijn, al dan niet gevolgd door een blaasmijn; gang begint met een iriserend eischaaltje => 2

1b blaasmijn, zonder duidelijk begingang; mijn met een openingetje => 3

1c gallen etc => 100

2a gang smal, bijna geheel gevuld met frass, niet sterk bochtig, vaak een eind langs de hoofdnerf lopend (gewone soort): Mompha raschkiella, beginmijn

2b gang onregelmatig van breedte, sterk kronkelend, frasslijn smaller (zeer zeldzame soort): Mompha langiella, beginmijn

3a larven in eind mei-eind juli of eind augustus-september (gewone soort): Mompha raschkiella, vervolgmijn

3b larven in juni-juli (zeer zeldzame soort): Mompha langiella, vervolgmijn

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Epitrimerus chamaenerii; Phyllocoptes epilobiorum

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Auleutes epilobii

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura epilobii, kiefferiana

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis salicariae

105a Psyllidae: Craspedolepta nebulosa, subpunctata

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia gigantea, pulverulenta

107b Pucciniastraceae: Pucciniastrum epilobii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera epilobii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Gnomoniaceae: Apiognomonia errabunda

110a Lepidoptera, Momphidae: Mompha ? divisella, sturnipennella

* Het geslacht Chamerion (= Chamaenerion) wordt in de botanische literatuur beurtelings afgesplitst van en samengevoegd met Epilobium. Hoewel de Euro+Med PlantBase het genus tegenwoordig vereningt met Epilobium wordt uit praktische overwegingen Chamerion hier gehandhaafd.

Niet opgenomen in de tabel: Cnephasia stephensiana; Mompha epilobiella, Mompha ochraceella, Mompha sexstrigella.

Chamerion *, rosebay willow-herb

fam. Onagraceae

1a corridor, may be followed by a blotch; corridor begins at an iridescent egg shell => 2

1b blotch, without initial corridor; mine begins at a small opening => 3

1c galls, etc => 100

2a corridor narrow, almost completely filled withh frass, not very contorted, often running along the midrib (common species): Mompha raschkiella, initial corridor

2b corridor irregular in width, contorted, frass line narrower (rare species): Mompha langiella, initial corridor

3a larvae in end May-end July or end August-September (common species): Mompha raschkiella, later mine

3b larvae in June-July (rare species): Mompha langiella, later mine

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Epitrimerus chamaenerii; Phyllocoptes epilobiorum

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Auleutes epilobii

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura epilobii, kiefferiana

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis salicariae

105a Psyllidae: Craspedolepta nebulosa, subpunctata

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia gigantea, pulverulenta

107b Pucciniastraceae: Pucciniastrum epilobii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera epilobii

110 - other causers

110a Fungi, Gnomoniaceae: Apiognomonia errabunda

110b Lepidoptera, Momphidae: Mompha ? divisella, sturnipennella

* The genus Chamerion (= Chamaenerion) is alternatively split off from, and merged with Epilobium in the botanical literature. Although presently it is included in Epilobbium by the Euro+Med PlantBase, for practical reasons Chamerion is upheld here.

Not included in the key: Cnephasia stephensiana; Mompha epilobiella, Mompha ochraceella, Mompha sexstrigella.

19/01/2017