ΓΈ Oenothera

Oenothera, teunisbloem

fam. Onagraceae

1a bladmijn: zie Mompha epiloiella

1b gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis holoenotherae

107 - roesten

107a Pucciniastraceae: Pucciniastrum epilobii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe howeana

109b Peronosporaceae: Peronospora arthurii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium fulgens, mercurialis

Oenothera, evening primrose

fam. Onagraceae

1a leaf mine: see Mompha epiloiella

1b galls etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis holoenotherae

107 - rust fungi

107a Pucciniastraceae: Pucciniastrum epilobii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe howeana

109b Peronosporaceae: Peronospora arthurii

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium fulgens, mercurialis

12/02/2017