Himantoglossum, bokkenorchis

fam. Orchidaceae

1a larve met gechitiniseerde kop: Orthochaetes insignis & O. setiger

1b larve een ogenschijnlijk koploze made => 2

2a gangmijntje dat afdaalt in de stengel, waarna de larve als boorder verder gaat: Chyliza vittata

2b de larve leeft in de stengel, en maakt van daar uit excursies in de bladeren: Delina nigrita

Himantoglossum, lizard orchid

fam. Orchidaceae

1a larva with chitinised head: Orthochaetes insignis & O. setiger

1b larva an apparently headless maggot => 2

2a narrow gallery that descends into the stem, after which the larva continues as a stem borer: Chyliza vittata

2b the larve lives within the stem, and makes from there excursions into the leaves: Delina nigrita

14/09/2015