Orchis*, handekenskruid

fam. Orchidaceae

1a larve met gechitiniseerde kop; mijn voldiep, doorzichtig, vaak vanuit de bladbasis: Orthochaetes insignis

1b larve een made => 2

1c gallen etc => 100

2a mijn begint of loopt uit in de stengel; achterspiracula op een gemeenschappelijke zwarte vlek => 3

2b mijn geheel in het blad; larve: achterspiracula niet op een gemeenschappelijke zwarte vlek: Americina vittata

3a mijn begint in het blad, gaat vandaar in de stengel; larve: mandibel met 1 tand, achterspiraculum met 14 papillen: Chyliza vittata

3b mijn begint in de stengel, gaat vandaar in het blad; mandibel met 2 tanden, achterspiraculum met 20 papillen: Delina nigrita

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Melampsoraceae: Melampsora repentis

107b Pucciniaceae: Puccinia sessilis

*Incl. Dactylorhiza (omdat in de oudere mijnenliteratuur geen onderscheid wordt gemaakt tussen Dactylorhiza en Orchis worden beide geslachten samen behandeld.)

Orchis*, orchid

fam. Orchidaceae

1a larva with chitinised head; mine full depth, transparant, often extending from the leaf base: Orthochaetes insignis

1b larva maggot => 2

1c galls, etc => 100

2a mine ends or begins in the stem; larva: rear spiraculum on a common dark spot => 3

2b mine entirely in the leaf; rear spiraculum not on a common dark spot: Americina vittata

3a mine begins in the leaf, descending into the stem; larva: mandible with 1 tooth; rear spiraculum with 14 papillae: Chyliza vittata

3b mine begins in te stem, extending into the leaf; mandible with 2 teeth, rear spiraculum with 20 papillae: Delina nigrita

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Melampsoraceae: Melampsora repentis

107b Pucciniaceae: Puccinia sessilis

*Incl. Dactylorhiza (Because in the older literature about miners the two genera are not distinguished, they must be treated together.)

20/09/2016