Osmunda, koningsvaren

fam. Osmundaceae

1a Grote, zeer transparante blaasmijn in de bladtop; bij het begin van de mijn een onderzijdig elliptisch eischaaltje: Chirosia histricina

Osmunda, royal fern

fam. Osmundaceae

1a Large, very clear blotch in the leaf tip; at the start of the mine a lower-surface elliptic egg shell: Chirosia histricina

15/09/2015