Meconopsis

fam. Papaveraceae

1a weinig vertakte gangmijn zonder associatie met de nervatuur; verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

1b veervormig vertakte gangmijn, bovenop hoofdnerf en dikke zijnerven; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

1c gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Cronartiaceae: Cronartium flaccidum

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: Entyloma meconopsidis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe macleayae

109b Peronosporaceae: Peronospora arborescens

Meconopsis, welsh poppy

fam. Papaveraceae

1a little branched corridor without association with the leaf venation; pupation within the mine in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

1b pinnately branched corridor on top of the midrib and the thickest side veins; pupation outside the mine: Liriomyza strigata

1c gall, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Cronartiaceae: Cronartium flaccidum

108 - smut fungi

108a Entylomataceae: Entyloma meconopsidis

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe macleayae

109b Peronosporaceae: Peronospora arborescens

21/12/2016